ευθύς Adv.  [efthis, eythys]

  Adj.
(64)
  Adj.
(48)
  Adj.
(16)
  Adj.
(0)

Etymologie zu ευθύς

ευθύς altgriechisch εὐθύς


GriechischDeutsch
Ο έλεγχος της ροής είναι πολύ ευθύς διατηρώντας σταθερό το ρυθμό ροής των αραιωμένων καυσαερίων και μεταβάλλοντας το ρυθμό ροής του αέρα αραιώσεως, εφόσον χρειάζεται.Die Durchflussregelung erfolgt sehr direkt, indem der Durchsatz des verdünnten Abgases konstant gehalten und der Verdünnungsluftdurchsatz bei Bedarf geändert wird.

Übersetzung bestätigt

Ο έλεγχος της ροής είναι πολύ ευθύς διατηρώντας σταθερό το ρυθμό ροής των αραιωμένων καυσαερίων και μεταβάλλοντας τον ρυθμό ροής του αέρα αραιώσεως, εφόσον χρειάζεται.Die Durchflussregelung erfolgt sehr direkt, indem der Durchsatz des verdünnten Abgases konstant gehalten und der Verdünnungsluftdurchsatz bei Bedarf geändert wird.

Übersetzung bestätigt

Τα ενδεχόμενα συμπληρωματικά έγγραφα και πληροφορίες είναι και αυτά προσπελάσιμα ελεύθερα, πλήρως και απευθείας ευθύς μετά τη γνωστοποίησή τους σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες που ζήτησαν κάποια συγγραφή υποχρεώσεων ή εκδήλωσαν ενδιαφέρον να υποβάλουν προσφορά.Die Unterlagen und etwaigen zusätzlichen Auskünfte sind in diesem Falle auch für alle Wirtschaftsteilnehmer, die die Verdingungsunterlagen angefordert oder ein Interesse an der Angebotsabgabe bekundet haben, frei, umfassend und direkt verfügbar.

Übersetzung bestätigt

Έχω ακούσει πολλά πράγματα στα οποία μπορεί να δοθεί μια ευθύς απάντηση.Ich habe viele Dinge gehört, die direkt beantwortet werden können.

Übersetzung bestätigt

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα προχωρήσουμε ευθύς αμέσως σε μια άλλη συζήτηση, προτείνω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των θυμάτων.Um nicht direkt zum nächsten Thema überzugehen, schlage ich vor, dass wir in Gedenken an die Opfer eine Schweigeminute einlegen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
ευθύς -εία -ύ

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ευθύς.Griechische Definition zu ευθύς

ευθύς [efθís] επίρρ. χρον. : χωρίς αναβολή ή χρονοτριβή· αμέσως: H συνεδρίαση άρχισε ευθύς μετά την άφιξη του πρωθυπουργού. ευθύς αμέσως, για έμφαση. (έκφρ.) ευθύς εξαρχής, από την αρχή, εντελώς στην αρχή: Πρέπει να πω ευθύς εξαρχής ότι δεν επιτρέπω διακοπές κατά την ώρα της ομιλίας μου. || (λόγ.) ευθύς ως, στη θέση χρονικού συνδέσμου· αμέσως μόλις.

[λόγ. < αρχ. εὐθύς]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback