επισκέπτομαι  Verb  [episkeptome, episkeptomai]


Beispielsätze επισκέπτομαι

... Ακύλας|Ακύλα και την Πρίσκιλλα φεύγουν για την Έφεσο, από την οποία επισκέπτεται την Καισαρεία της Παλαιστίνης και ίσως για λίγο και τα Ιεροσόλυμα, για ...

... ενδεχόμενες επιδράσεις στο περιβάλλον και το οικοσύστημα από την εισροή επισκεπτών. Επιστήμονες και περιβαλλοντολόγοι έχουν κάνει εκκλήσεις για αυστηρότερους ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze besuchen

... Ich wollte gerade rausgehen, als er mich besuchen kam. ...

... Jedes Jahr besuchen tausende Ausländer Japan. ...

... Bitte besuchen Sie mich, wenn es Ihnen passt. ...

Quelle: MUIRIEL, MUIRIEL, xtofu80

Grammatik


ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΙ
I visit
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
επισκέπτομαιεπισκεπτόμαστε
επισκέπτεσαιεπισκέπτεστε, επισκεπτόσαστε
επισκέπτεταιεπισκέπτονται
Imper
fekt
επισκεπτόμουν(α)επισκεπτόμαστε, επισκεπτόμασταν
επισκεπτόσουν(α)επισκεπτόσαστε
επισκεπτόταν(ε)επισκέπτονταν
Aoristεπισκέφτηκα, επισκέφθηκαεπισκεφτήκαμε, επισκεφθήκαμε
επισκέφτηκες, επισκέφθηκεςεπισκεφτήκατε, επισκεφθήκατε
επισκέφτηκε, επισκέφθηκεεπισκέφτηκαν, επισκεφτήκαν(ε), επισκέφθηκαν, επισκεφθήκαν(ε)
Per
fect
έχω επισκεφτεί
έχω επισκεφθεί
έχουμε επισκεφτεί
έχουμε επισκεφθεί
έχεις επισκεφτεί
έχεις επισκεφθεί
έχετε επισκεφτεί
έχετε επισκεφθεί
έχει επισκεφτεί
έχει επισκεφθεί
έχουν επισκεφτεί
έχουν επισκεφθεί
Plu
per
fect
είχα επισκεφτεί
είχα επισκεφθεί
είχαμε επισκεφτεί
είχαμε επισκεφθεί
είχες επισκεφτεί
είχες επισκεφθεί
είχατε επισκεφτεί
είχατε επισκεφθεί
είχε επισκεφτεί
είχε επισκεφθεί
είχαν επισκεφτεί
είχαν επισκεφθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα επισκέπτομαιθα επισκεπτόμαστε
θα επισκέπτεσαιθα επισκέπτεστε, θα επισκεπτόσαστε
θα επισκέπτεταιθα επισκέπτονται
Fut
ur
θα επισκεφτώ, θα επισκεφθώθα επισκεφτούμε, θα επισκεφθούμε
θα επισκεφτείς, θα επισκεφθείςθα επισκεφτείτε, θα επισκεφθείτε
θα επισκεφτεί, θα επισκεφθείθα επισκεφτούν(ε), θα επισκεφθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω επισκεφτεί
θα έχω επισκεφθεί
θα έχουμε επισκεφτεί
θα έχουμε επισκεφθεί
θα έχεις επισκεφτεί
θα έχεις επισκεφθεί
θα έχετε επισκεφτεί
θα έχετε επισκεφθεί
θα έχει επισκεφτεί
θα έχει επισκεφθεί
θα έχουν επισκεφτεί
θα έχουν επισκεφθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να επισκέπτομαινα επισκεπτόμαστε
να επισκέπτεσαινα επισκέπτεστε, να επισκεπτόσαστε
να επισκέπτεταινα επισκέπτονται
Aoristνα επισκεφτώ, να επισκεφθώνα επισκεφτούμε, να επισκεφθούμε
να επισκεφτείς, να επισκεφθείςνα επισκεφτείτε, να επισκεφθείτε
να επισκεφτεί, να επισκεφθείνα επισκεφτούν(ε), να επισκεφθούν(ε)
Perfνα έχω επισκεφτεί
να έχω επισκεφθεί
να έχουμε επισκεφτεί
να έχουμε επισκεφθεί
να έχεις επισκεφτεί
να έχεις επισκεφθεί
να έχετε επισκεφτεί
να έχετε επισκεφθεί
να έχει επισκεφτεί
να έχει επισκεφθεί
να έχουν επισκεφτεί
να έχουν επισκεφθεί
Imper
ativ
Presεπισκέπτεστε
Aoristεπισκέψουεπισκεφτείτε, επισκεφθείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristεπισκεφτεί, επισκεπτεί

Singular

Plural

Nominativ die Aufwartung

die Aufwartungen

Genitiv der Aufwartung

der Aufwartungen

Dativ der Aufwartung

den Aufwartungen

Akkusativ die Aufwartung

die AufwartungenGriechische Definition zu επισκέπτομαι

επισκέπτομαι [episképtome] Ρ4β : κάνω επίσκεψη. α. πηγαίνω σε άλλον τόπο ιδίως με σκοπό τη γνώση ή την αναψυχή: επισκέπτομαι μια χώρα / μια πόλη / μια έκθεση / ένα βιβλιοπωλείο. Yπάρχουν Aθηναίοι που δεν έχουν επισκεφθεί την Aκρόπολη. β. (συνήθ. για κπ. ιεραρχικά ανώτερο) πηγαίνω στο χώρο λειτουργίας ορισμένης υπηρεσίας κτλ.: Ο υπουργός άμυνας θα επισκεφθεί στρατιωτικές μονάδες. γ. κάνω επίσκεψη σε κπ., πηγαίνω στο χώρο που αυτός βρίσκεται, ιδίως κατοικεί ή εργάζεται: Σε επισκέφτηκα χτες αλλά δε σε βρήκα. Εμπορικός αντιπρόσωπος που επισκέπτεται τους πελάτες του. Επισκέπτεται φυλακισμένους / γηροκομεία. Ο ξένος επίσημος επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. || (ειρ., για κπ. ή για κτ. ανεπιθύμητο): Mας επισκέφτηκε ένας κλέφτης / ο δοσατζής / η γρίπη.

[λόγ. < αρχ. ἐπισκέπτομαι `παρατηρώ, επιθεωρώ΄ κατά την αλλ. της σημ. του επισκέπτης]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu επισκέπτομαι

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15