επισκέπτομαι  

  • Besichtigung
    upvotedownvote
  • Besuch
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ακύλας|Ακύλα και την Πρίσκιλλα φεύγουν για την Έφεσο, από την οποία επισκέπτεται την Καισαρεία της Παλαιστίνης και ίσως για λίγο και τα Ιεροσόλυμα, για ...

... Οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν ένα από τα επαγγέλματα υγείας που απαντώνται στο Ελληνικό Κράτος. Είναι επάγγελμα που ασχολείται κατ' εξοχήν με τα αντικείμενα ...

... ενδεχόμενες επιδράσεις στο περιβάλλον και το οικοσύστημα από την εισροή επισκεπτών. Επιστήμονες και περιβαλλοντολόγοι έχουν κάνει εκκλήσεις για αυστηρότερους ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

episkeptome, episkeptomai


Deutsche Synonyme zu: επισκέπτομαι

Lokalaugenschein Besichtigung Lokaltermin Inaugenscheinnahme Ortstermin Begehung Beschau Begutachtung äußerliche Überprüfung Musterung Checkup oberflächliche Betrachtung Sichtung Durchsicht Visite Besuch (jemandes) Kommen (jemandes) Erscheinen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15