επιδέχομαι Verb  [epidechome, epithechome, epidexomai]

  Verb
(0)

Etymologie zu επιδέχομαι

επιδέχομαι altgriechisch ἐπιδέχομαι


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu επιδέχομαι

επιδέχομαι [epiδéxome] Ρ3β (ιδ. στο γ' πρόσ. και στο ενεστ. θ.) : για κτ. που είναι δυνατό να γίνει αντικείμενο ορισμένης ενέργειας, να υποστεί κτ., επιτρέπω: Aγροτικά προϊόντα όπως η ελιά δεν επιδέχονται μηχανική καλλιέργεια. Xωρίο αρχαίου κειμένου που επιδέχεται πολλές ερμηνείες. H εγχείρηση δεν επιδέχεται αναβολή. Kατάσταση που δεν επιδέχεται βελτίωση.

[λόγ. < αρχ. ἐπιδέχομαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback