ενάντια  

  • gegen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Εγερθείτε ενάντια στην αδικία.

Δεν υπάρχει φάρμακο ενάντια στη βλακεία.

Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους είναι ενάντια στο σχέδιο.

Quelle: glavkos, mululatv, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

enantia


Deutsche Synonyme zu: ενάντια

advers dagegen gegen vs. anti kontra entgegen wider versus contra um die über den Daumen (gepeilt) rund vielleicht ungefähr etwa um um den Dreh (rum) ca. circa in etwa geschätzt Pi mal Daumen zirka so (in) etwa so um die so circa wohl schätzungsweise annähernd näherungsweise mehr oder weniger gefühlt (relativ neu) überschlägig (kaufm.) so gegen approximativ annäherungsweise grob (geschätzt) grob gesagt (Betrag) plus/minus (Abweichungsbetrag/Toleranz) plus/minus (Betrag) (so) in dem Dreh Stücker (+ Zahl)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15