εμπρός  

  • Front
    upvotedownvote
  • voraus
    upvotedownvote
  • vorne
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ππροσοχή, έτοιμοι, εμπρός!

Λάβετε θέσεις, έτοιμοι, εμπρός!

Πάτε εμπρός.

Quelle: Tamy, Tamy, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ebros, empros


Deutsche Synonyme zu: εμπρός

Front Schlachtfeld Kampfzone Kampfplatz Kriegsgebiet Frontlinie Linie Gefechtsfeld Kampfgebiet Feld Kriegsschauplatz Feld der Ehre Vorderansicht Fassade Frontansicht Vorderseite Schauseite Exterieur Frontpartie Vorderteil Schnauze vorwärts voraus voran vorweg vorab an der Spitze vorn vorne am vorderen Ende am Vorderende

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15