{η}  εκφώνηση Subst.  [ekfonisi, ekfwnhsh]

{die}    Subst.
(1)
(0)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu εκφώνηση

εκφώνηση εκφωνώ εκ + φωνέω-ῶ (φωνάζω στα αρχ. ελλ.)


GriechischDeutsch
Μια άλλη τροπολογία στρέφεται ενάντια στη διάταξη που προβλέπει ότι οι γυναίκες πρέπει να εκπαιδεύονται για την ανέλιξή τους, λόγου χάριν, σε τομείς όπως την εκφώνηση ομιλίας μπροστά σε κοινό και την παρουσία τους με αυτοπεποίθηση.Ein anderer Antrag wendet sich gegen die Vorschrift, dass Frauen im Hinblick auf ihr Vorwärtskommen geschult werden müssen, z. B. in den Bereichen öffentliche Reden und selbstbewusstes Auftreten.

Übersetzung bestätigt

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική η εκφώνηση τόσο πολλών ομιλιών.So viele Reden zu hören, ist sehr ermutigend.

Übersetzung bestätigt

Ορισμένοι βουλευτές διαφώνησαν επίσης με την εκφώνηση ομιλιών από θρησκευτικούς ηγέτες στο Κοινοβούλιό μας.Einige Abgeordnete sind auch dagegen, dass religiöse Führer Reden in unserem Parlament halten.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu εκφώνηση.Singular

Plural

Nominativdie Rede

die Reden

Genitivder Rede

der Reden

Dativder Rede

den Reden

Akkusativdie Rede

die Reden


Griechische Definition zu εκφώνηση

εκφώνηση η [ekfónisi] : το να εκφωνείται κτ. από κπ.· απαγγελία ή ανάγνωση που γίνεται μεγαλόφωνα: H εκφώνηση μιας ανακοίνωσης / ενός καταλόγου. εκφώνηση λόγου. Mετά την εκφώνηση του κατηγορητηρίου. Ύστερα από την εκφώνηση των θεμάτων στις εξετάσεις οποιαδήποτε συνομιλία απαγορεύεται.

[λόγ. < ελνστ. ἐκφώνη(σις) `αναφώνηση΄ -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback