εκθέτω  Verb  [ektheto, ekthetw]

Ähnliche Bedeutung wie εκθέτω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze εκθέτω

... Ο εκθέτης είναι ένας αριθμός ή σύμβολο που είναι μικρότερο από το μέγεθος της υπόλοιπης γραμμής και εμφανίζεται λίγο πιο πάνω από την υπόλοιπη γραμμή ...

... που συμβολίζεται ως αn και περιλαμβάνει δύο αριθμόυς, την βάση α και τον εκθέτη n. Όταν το n είναι θετικός αριθμός, η δύναμη αντιστοιχεί σε επαναλαμβανόμενο ...

... αριθμούς σε κάθε εκθέτη (σύνολο ψηφίων έτσι ώστε να αναπαρασταθεί ο αριθμός του εκθέτη): ν=1 1ο επίπεδο εκθέτη: 3 ν=2 2ο επίπεδο εκθέτη: 3↑3↑3 (το ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΕΚΘΕΤΩ
I expose
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εκθέτωεκθέτουμε, εκθέτομεεκτίθεμαιεκτιθέμεθα
εκθέτειςεκθέτετεεκτίθεσαιεκτίθεσθε
εκθέτειεκθέτουν(ε)εκτίθεταιεκτίθενται
Imper
fekt
εξέθεταεκθέταμε
εξέθετεςεκθέτατε
εξέθετεεξέθεταν, εκθέταν(ε)εξετίθετοεξετίθεντο
Aoristεξέθεσαεκθέσαμεεκτέθηκαεκτεθήκαμε
εξέθεσεςεκθέσατεεκτέθηκεςεκτεθήκατε
εξέθεσεεξέθεσαν, εκθέσαν(ε)εκτέθηκεεκτέθηκαν, εκτεθήκαν(ε)
Per
fect
έχω εκθέσειέχουμε εκθέσειέχω εκτεθεί
είμαι εκτεθειμένος, -η
έχουμε εκτεθεί
είμαστε εκτεθειμένοι, -ες
έχεις εκθέσειέχετε εκθέσειέχεις εκτεθεί
είσαι εκτεθειμένος, -η
έχετε εκτεθεί
είστε εκτεθειμένοι, -ες
έχει εκθέσειέχουν εκθέσειέχει εκτεθεί
είναι εκτεθειμένος, -η, -ο
έχουν εκτεθεί
είναι εκτεθειμένοι, -ες, -α
Plu
per
fect
είχα εκθέσειείχαμε εκθέσειείχα εκτεθεί
ήμουν εκτεθειμένος, -η
είχαμε εκτεθεί
ήμαστε εκτεθειμένοι, -ες
είχες εκθέσειείχατε εκθέσειείχες εκτεθεί
ήσουν εκτεθειμένος, -η
είχατε εκτεθεί
ήσαστε εκτεθειμένοι, -ες
είχε εκθέσειείχαν εκθέσειείχε εκτεθεί
ήταν εκτεθειμένος, -η, -ο
είχαν εκτεθεί
ήταν εκτεθειμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εκθέτωθα εκθέτουμε, θα εκθέτομεθα εκτίθεμαιθα εκτιθέμεθα
θα εκθέτειςθα εκθέτετεθα εκτίθεσαιθα εκτίθεσθε
θα εκθέτειθα εκθέτουν(ε)θα εκτίθεταιθα εκτίθενται
Fut
ur
θα εκθέσωθα εκθέσουμε, θα εκθέσομεθα εκτεθώθα εκτεθούμε
θα εκθέσειςθα εκθέσετεθα εκτεθείςθα εκτεθείτε
θα εκθέσειθα εκθέσουν(ε)θα εκτεθείθα εκτεθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω εκθέσειθα έχουμε εκθέσειθα έχω εκτεθεί
θα είμαι εκτεθειμένος, -η
θα έχουμε εκτεθεί
θα είμαστε εκτεθειμένοι, -ες
θα έχεις εκθέσειθα έχετε εκθέσειθα έχεις εκτεθεί
θα είσαι εκτεθειμένος, -η
θα έχετε εκτεθεί
θα είστε εκτεθειμένοι, -ες
θα έχει εκθέσειθα έχουν εκθέσειθα έχει εκτεθεί
θα είναι εκτεθειμένος, -η, -ο
θα έχουν εκτεθεί
θα είναι εκτεθειμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να εκθέτωνα εκθέτουμε, να εκθέτομενα εκτίθεμαινα εκτιθέμεθα
να εκθέτειςνα εκθέτετενα εκτίθεσαινα εκτίθεσθε
να εκθέτεινα εκθέτουν(ε)να εκτίθεταινα εκτίθενται
Aoristνα εκθέσωνα εκθέσουμε, να εκθέσομενα εκτεθώνα εκτεθούμε
να εκθέσειςνα εκθέσετενα εκτεθείςνα εκτεθείτε
να εκθέσεινα εκθέσουν(ε)να εκτεθείνα εκτεθούν(ε)
Perfνα έχω εκθέσεινα έχουμε εκθέσεινα έχω εκτεθεί
να είμαι εκτεθειμένος, -η
να έχουμε εκτεθεί
να είμαστε εκτεθειμένοι, -ες
να έχεις εκθέσεινα έχετε εκθέσεινα έχεις εκτεθεί
να είσαι εκτεθειμένος, -η
να έχετε εκτεθεί
να είστε εκτεθειμένοι, -ες
να έχει εκθέσεινα έχουν εκθέσεινα έχει εκτεθεί
να είναι εκτεθειμένος, -η, -ο
να έχουν εκτεθεί
να είναι εκτεθειμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presέκθετεεκθέτετεεκτίθεσθε
Aoristέκθεσεεκθέσετε, εκθέστεεκθέσουεκτεθείτε
Part
izip
Presεκθέτοντας
Perfέχοντας εκθέσειεκτεθειμένος, -η, -οεκτεθειμένοι, -ες, -α
InfinAoristεκθέσειεκτεθεί


Griechische Definition zu εκθέτω

εκθέτω [ekθéto] -ομαι, εκτίθεμαι [ektíθeme] Ρ αόρ. εξέθεσα, απαρέμφ. εκθέσει, παθ. εκτίθεμαι, εκτίθεσαι, εκτίθεται, εκτιθέμεθα, εκτίθεστε, εκτίθενται, και (προφ.) εκθέτομαι, πρτ. γ' πρόσ. (λόγ., σπάν.) εξετίθετο, εξετίθεντο, αόρ. εκτέθηκα και γ' πρόσ. (λόγ.) εξετέθη, εξετέθησαν, απαρέμφ. εκτεθεί, μππ. εκτεθειμένος* : I1. τοποθετώ κτ. κάπου για να το βλέπουν πολλοί άλλοι: Εκθέτουν τα προϊόντα τους επάνω σε πρόχειρους ξύλινους πάγκους. || Tα νέα αρχαιολογικά ευρήματα θα εκτεθούν σε ειδική αίθουσα του μουσείου. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu εκθέτω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15