εκθέτω Verb  [ektheto, ekthetw]

  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu εκθέτω

εκθέτω mittelgriechisch εκθέτω altgriechisch ἐκτίθημι (3. (Lehnbedeutung) französisch exposer)


GriechischDeutsch
Θα είμαι επομένως στη διάθεσή σας όποτε θέλετε για να σας εκθέτω τις θέσεις μας και τις εξελίξεις αυτών των διαπραγματεύσεων καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.Ich werde daher immer, wenn Sie es wünschen, zur Verfügung stehen, um Ihnen im Verlaufe dieses Jahres über unsere Positionen und den Stand dieser Verhandlungen zu berichten.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu εκθέτω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εκθέτωεκθέτουμε, εκθέτομεεκτίθεμαιεκτιθέμεθα
εκθέτειςεκθέτετεεκτίθεσαιεκτίθεσθε
εκθέτειεκθέτουν(ε)εκτίθεταιεκτίθενται
Imper
fekt
εξέθεταεκθέταμε
εξέθετεςεκθέτατε
εξέθετεεξέθεταν, εκθέταν(ε)εξετίθετοεξετίθεντο
Aoristεξέθεσαεκθέσαμεεκτέθηκαεκτεθήκαμε
εξέθεσεςεκθέσατεεκτέθηκεςεκτεθήκατε
εξέθεσεεξέθεσαν, εκθέσαν(ε)εκτέθηκεεκτέθηκαν, εκτεθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω εκθέσειέχουμε εκθέσειέχω εκτεθεί
είμαι εκτεθειμένος, -η
έχουμε εκτεθεί
είμαστε εκτεθειμένοι, -ες
έχεις εκθέσειέχετε εκθέσειέχεις εκτεθεί
είσαι εκτεθειμένος, -η
έχετε εκτεθεί
είστε εκτεθειμένοι, -ες
έχει εκθέσειέχουν εκθέσειέχει εκτεθεί
είναι εκτεθειμένος, -η, -ο
έχουν εκτεθεί
είναι εκτεθειμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα εκθέσειείχαμε εκθέσειείχα εκτεθεί
ήμουν εκτεθειμένος, -η
είχαμε εκτεθεί
ήμαστε εκτεθειμένοι, -ες
είχες εκθέσειείχατε εκθέσειείχες εκτεθεί
ήσουν εκτεθειμένος, -η
είχατε εκτεθεί
ήσαστε εκτεθειμένοι, -ες
είχε εκθέσειείχαν εκθέσειείχε εκτεθεί
ήταν εκτεθειμένος, -η, -ο
είχαν εκτεθεί
ήταν εκτεθειμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εκθέτωθα εκθέτουμε, θα εκθέτομεθα εκτίθεμαιθα εκτιθέμεθα
θα εκθέτειςθα εκθέτετεθα εκτίθεσαιθα εκτίθεσθε
θα εκθέτειθα εκθέτουν(ε)θα εκτίθεταιθα εκτίθενται
Fut
ur
θα εκθέσωθα εκθέσουμε, θα εκθέσομεθα εκτεθώθα εκτεθούμε
θα εκθέσειςθα εκθέσετεθα εκτεθείςθα εκτεθείτε
θα εκθέσειθα εκθέσουν(ε)θα εκτεθείθα εκτεθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω εκθέσειθα έχουμε εκθέσειθα έχω εκτεθεί
θα είμαι εκτεθειμένος, -η
θα έχουμε εκτεθεί
θα είμαστε εκτεθειμένοι, -ες
θα έχεις εκθέσειθα έχετε εκθέσειθα έχεις εκτεθεί
θα είσαι εκτεθειμένος, -η
θα έχετε εκτεθεί
θα είστε εκτεθειμένοι, -ες
θα έχει εκθέσειθα έχουν εκθέσειθα έχει εκτεθεί
θα είναι εκτεθειμένος, -η, -ο
θα έχουν εκτεθεί
θα είναι εκτεθειμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να εκθέτωνα εκθέτουμε, να εκθέτομενα εκτίθεμαινα εκτιθέμεθα
να εκθέτειςνα εκθέτετενα εκτίθεσαινα εκτίθεσθε
να εκθέτεινα εκθέτουν(ε)να εκτίθεταινα εκτίθενται
Aoristνα εκθέσωνα εκθέσουμε, να εκθέσομενα εκτεθώνα εκτεθούμε
να εκθέσειςνα εκθέσετενα εκτεθείςνα εκτεθείτε
να εκθέσεινα εκθέσουν(ε)να εκτεθείνα εκτεθούν(ε)
Perfνα έχω εκθέσεινα έχουμε εκθέσεινα έχω εκτεθεί
να είμαι εκτεθειμένος, -η
να έχουμε εκτεθεί
να είμαστε εκτεθειμένοι, -ες
να έχεις εκθέσεινα έχετε εκθέσεινα έχεις εκτεθεί
να είσαι εκτεθειμένος, -η
να έχετε εκτεθεί
να είστε εκτεθειμένοι, -ες
να έχει εκθέσεινα έχουν εκθέσεινα έχει εκτεθεί
να είναι εκτεθειμένος, -η, -ο
να έχουν εκτεθεί
να είναι εκτεθειμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presέκθετεεκθέτετεεκτίθεσθε
Aoristέκθεσεεκθέσετε, εκθέστεεκθέσουεκτεθείτε
Part
izip
Presεκθέτοντας
Perfέχοντας εκθέσειεκτεθειμένος, -η, -οεκτεθειμένοι, -ες, -α
InfinAoristεκθέσειεκτεθεί

Griechische Definition zu εκθέτω

εκθέτω [ekθéto] -ομαι, εκτίθεμαι [ektíθeme] Ρ αόρ. εξέθεσα, απαρέμφ. εκθέσει, παθ. εκτίθεμαι, εκτίθεσαι, εκτίθεται, εκτιθέμεθα, εκτίθεστε, εκτίθενται, και (προφ.) εκθέτομαι, πρτ. γ' πρόσ. (λόγ., σπάν.) εξετίθετο, εξετίθεντο, αόρ. εκτέθηκα και γ' πρόσ. (λόγ.) εξετέθη, εξετέθησαν, απαρέμφ. εκτεθεί, μππ. εκτεθειμένος* : I1. τοποθετώ κτ. κάπου για να το βλέπουν πολλοί άλλοι: Εκθέτουν τα προϊόντα τους επάνω σε πρόχειρους ξύλινους πάγκους. || Tα νέα αρχαιολογικά ευρήματα θα εκτεθούν σε ειδική αίθουσα του μουσείου. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback