διβουλία  

  • Unentschlossenheit, Zweifel
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

divulia, thivulia, diboylia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ διβουλία διβουλίες
Genitiv διβουλίας διβουλιών
Akkusativ διβουλία διβουλίες
Vokativ διβουλία διβουλίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15