δήλωση  

  • Äußerung
    upvotedownvote
  • Aussage
    upvotedownvote
  • Erklärung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Η υπεύθυνη δήλωση είναι δήλωση προς δημόσια αρχή για κάποιο γεγονός ή στοιχείο, το οποίο δεν προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου ...

... Η φορολογική δήλωση είναι η έγγραφη δήλωση των φορολογουμένων φυσικών, ή νομικών προσώπων που συμπληρώνεται και υποβάλλεται κατ΄ έτος στις αρμόδιες φορολογικές ...

... Δημοσίας Ασφαλείας Κωνσταντίνος Μανιαδάκης. Η «δήλωση μετανοίας και αποκήρυξης του κομμουνισμού» ήταν μία δήλωση που συνέτασσε και υπέγραφε το άτομο με την ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dilosi, thilosi, dhlwsh


Deutsche Synonyme zu: δήλωση

Aussage Äußerung Behauptung Stellungnahme Statement Erklärung Einlassung (in juristischem Kontext) Vorbringen (einer Meinung) (mündliche / schriftliche) Ausführung(en) Erläuterung Explikation Darlegung Auslassung(en) Bezeugung Erweisung Beteuerung Bekundung Bekunden Mitteilung Semantik Bedeutung Sinngehalt Sinn Proposition Botschaft Message Eid Bund Schwur Verpflichtung Gelöbnis Bekräftigung Ehrenwort Gelübde Hinweistext Darstellung Schilderung Beschreibung Charakterisierung Begriffsbestimmung Bestimmung Begriffsklärung Definition Eingrenzung Begriffserklärung Abgrenzung Spezifizierung Umschreibung Umformulierung Paraphrase Periphrase Deskription

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15