βάση  

  • Basis
    upvotedownvote
  • Grundlage
    upvotedownvote
  • Sockel
    upvotedownvote

Beispielsätze

Κατά βάση, αυτό είναι το ίδιο και ταυτό.

Το κυριλλικό αλφάβητο δημιουργήθηκε με βάση το ελληνικό αλφάβητο.

Quelle: glavkos, turkaranto


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

vasi, bash


Deutsche Synonyme zu: βάση

Basis Lager Stützpunkt Fundament Sockel Ausgangspunkt Ausgangsebene Grundlage Grundstein Grund Abc Grundwortschatz Kanon Unterbau Kriterium Annahme Notwendigkeit Prämisse Grundvoraussetzung Grundannahme Voraussetzung Bedingung Grundsatz Axiom Kondition These Vorannahme Vorbedingung


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ βάση βάσεις
Genitiv βάσης
& βάσεως
βάσεων
Akkusativ βάση βάσεις
Vokativ βάση βάσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15