αφιερώνω Verb  [afierono, afierwnw]

  Verb
(9)
  Verb
(1)
  Verb
(0)

Etymologie zu αφιερώνω

αφιερώνω altgriechisch ἀφιερόω ἀπό + ἱερόω ἱερός ((Lehnbedeutung) französisch consacrer)


GriechischDeutsch
τα προβλεπόμενα για τη συγκεκριμένη θέση καθήκοντα και είμαι ικανός να αφιερώνω τον ενδεδειγμένο αριθμό εργάσιμων ημερών ετησίως για την ευρωπαϊκή ομάδα,welche Pflichten die Position eines Jurymitglieds mit sich bringt, und ich bin in der Lage, der Arbeit für die europäische Jury eine hinreichende Zahl von Arbeitstagen im Jahr zu widmen,

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu αφιερώνω

αφιερώνω [afieróno] -ομαι : δίνω, προσφέρω κτ. σε κπ. ή σε κτ. που θεωρώ ιερό, ιδανικό, υψηλό. 1. δίνω, προσφέρω κτ. στο Θεό κτλ. σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και αγάπης: αφιερώνω μια εικόνα στην Παναγία. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback