αρχικά  

  • am Anfang
    upvotedownvote
  • ursprünglich
    upvotedownvote
  • zunächst
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ποδοσφαιριστές αναγνωρίζονται από τον αριθμό που φέρουν στη στολή τους (πλάτη). Αρχικά, οι ποδοσφαιριστές μιας ομάδας φορούσαν αριθμούς από το 1 έως το 11 που ...

... της λέξης association με την προσθήκη της κατάληξης -er, που σχημάτισε αρχικά το assoccer και αργότερα το soccer. Στη σύγχρονη εποχή, ο όρος football ...

... ιδρύονται περιλαμβάνουν χριστιανούς εξ Ιουδαίων και εξ εθνικών, οι οποίοι αρχικά συνυπάρχουν και συμβιώνουν αρμονικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

archika, arxika


Deutsche Synonyme zu: αρχικά

eingangs zu Anfang erst einmal zuerst anfangs zunächst anfänglich zu Beginn am Anfang am Beginn einleitend erst erst mal in der ersten Zeit als erstes makellos unangetastet ursprünglich jungfräulich unberührt unverändert gestanden authentisch genuin original unverfälscht echt originär uralt steinzeitlich atavistisch eigentlich vom Herkommen von Haus(e) aus der Herkunft nach von der Familie her

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15