αρχίζω Verb  [archizo, arxizw]

  Verb
(28)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu αρχίζω

αρχίζω mittelgriechisch ἀρχίζω ἀρχή


GriechischDeutsch
Όταν βλέπουμε λοιπόν, τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία στους γενικούς εργάτες της γνώσης, αρχίζω να σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπάρχει κάτι τόσο ιδιαίτερο μ' αυτήν την ιδέα του ανθρώπου των γενικών καθηκόντων, ειδικά όταν κάνουμε πράγματα όπως το να συνδέουμε τη Σίρι με τον Γουότσον και να έχουμε τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να καταλάβουν τι λέμε και αναμεταδίδουν ομιλία πίσω σε εμάς.Also wenn wir uns anschauen, wie die Technologie den Wissensarbeiter betrifft, denke ich langsam, dass diese Idee eines Generallisten gar nicht so besonderes ist, vor allem wenn wir anfangen Dinge zu tun wie Siri an Watson anzuschließen und Technologien zu benutzen, die verstehen können, was wir sagen und die uns antworten.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu αρχίζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αρχίζωαρχίζουμε, αρχίζομε
αρχίζειςαρχίζετε
αρχίζειαρχίζουν(ε)
Imper
fekt
άρχιζααρχίζαμε
άρχιζεςαρχίζατε
άρχιζεάρχιζαν, αρχίζαν(ε)
Aoristάρχισααρχίσαμε
άρχισεςαρχίσατε
άρχισεάρχισαν, αρχίσαν(ε)
Per
fekt
έχω αρχίσειέχουμε αρχίσει
έχεις αρχίσειέχετε αρχίσει
έχει αρχίσειέχουν αρχίσει
Plu
per
fekt
είχα αρχίσειείχαμε αρχίσει
είχες αρχίσειείχατε αρχίσει
είχε αρχίσειείχαν αρχίσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αρχίζωθα αρχίζουμε, θα αρχίζομε
θα αρχίζειςθα αρχίζετε
θα αρχίζειθα αρχίζουν(ε)
Fut
ur
θα αρχίσωθα αρχίσουμε, θα αρχίζομε
θα αρχίσειςθα αρχίσετε
θα αρχίσειθα αρχίσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αρχίσειθα έχουμε αρχίσει
θα έχεις αρχίσειθα έχετε αρχίσει
θα έχει αρχίσειθα έχουν αρχίσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αρχίζωνα αρχίζουμε, να αρχίζομε
να αρχίζειςνα αρχίζετε
να αρχίζεινα αρχίζουν(ε)
Aoristνα αρχίσωνα αρχίσουμε, να αρχίσομε
να αρχίσειςνα αρχίσετε
να αρχίσεινα αρχίσουν(ε)
Perfνα έχω αρχίσεινα έχουμε αρχίσει
να έχεις αρχίσεινα έχετε αρχίσει
να έχει αρχίσεινα έχουν αρχίσει
Imper
ativ
Presάρχιζεαρχίζετε
Aoristάρχισεαρχίστε
Part
izip
Presαρχίζοντας
Perfέχοντας αρχίσει
InfinAoristαρχίσει

Griechische Definition zu αρχίζω

αρχίζω [arxízo] .1α : 1.βρίσκομαι στις πρώτες στιγμές ή στο πρώτο στάδιο μιας ενέργειας (ενός έργου ή μιας διαδικασίας). ANT τελειώνω: αρχίζω τη δουλειά μου / να δουλεύω πολύ νωρίς. αρχίζω το μαγείρεμα / το διάβασμα. Δεν αρχίσαμε ακόμα να τρώμε. Άρχισε τη συγγραφή ενός βιβλίου. αρχίζω αγγλικά, αρχίζω να μαθαίνω αγγλικά. αρχίζω τη ζωή μου από την αρχή / μια νέα ζωή. || (οικ.): αρχίζω κπ. στο ξύλο / στις κλοτσιές / στις μπουνιές / στα χαστούκια, αρχίζω να τον δέρνω. || (προφ.): Tο γιο μου τον άρχισα αγγλικά, είχα την πρωτοβουλία, την ευθύνη. || για κτ. που βρίσκεται στις πρώτες στιγμές ή στο πρώτο στάδιο της εκτέλεσής του ή της εξέλιξής του: H διάλεξη αρχίζει στις εννέα. Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις. ΦΡ άρχισαν τα όργανα*. || (απρόσ.): Άρχισε να βρέχει. ANT σταμάτησε. Ο χειμώνας άργησε φέτος να αρχίσει. ANT να τελειώσει. α. για να δηλώσουμε τη μετάβαση από μια κατάσταση σε κάποια άλλη: αρχίζω να γερνάω / να ασπρίζω. Σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω. Άρχισε να νυχτώνει / να χειμωνιάζει. β. κάνω κτ. για πρώτη φορά: Aπό πότε άρχισε να πίνει; Άρχισε να κλέβει από μικρός. Tο μωρό άρχισε να περπατάει / να μιλάει. γ. χρησιμοποιώ κτ. για πρώτη φορά: Δεν άρχισα ακόμα το λάδι της νέας σοδειάς. Άρχισα καινούριο τενεκέ λάδι. δ. είμαι ο πρωταίτιος ή ο δημιουργός μιας κατάστασης: Aυτός άρχισε να φωνάζει / να βρίζει. Ποιος άρχισε (πρώτος) τον καβγά; Mην αρχίζεις (πάλι) / άρχισε (πάλι) τα ίδια, για κτ. δυσάρεστο που συνεχίζεται. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback