{η}  αποστασία Subst.  [apostasia]

{der}    Subst.
(5)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu αποστασία

αποστασία altgriechisch ἀποστασία ἀποστατῶ


GriechischDeutsch
Οι πολύ αυστηρές ποινές για ανηθικότητα και θρησκευτική αποστασία οδήγησαν σε δικαιολογημένες διαμαρτυρίες από προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός Ιράν και από μεταρρυθμιστές πολιτικούς εντός της χώρας.Die drastischen Strafen für Sittenlosigkeit und Abfall vom Glauben haben berechtigte Proteste bei Menschenrechtsaktivisten außerhalb des Irans und bei Reformpolitikern im Land selbst ausgelöst.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
στάση
ανταρσία
κίνημα
εξέγερση
στασιασμός
αποσχηματισμός
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αποστασία

αποστασία η [apostasía] : α.αποσκίρτηση από ένα πολιτικό κόμμα ή από ένα οργανωμένο σύνολο, με συνθήκες που έχουν έντονο το χαρακτήρα της προδοσίας: H αποστασία δεκάδων βουλευτών από το κυβερνητικό κόμμα οδήγησε στην παραίτηση της κυβέρνησης. || H αποστασία της Mήλου από την Aθηναϊκή Συμμαχία. β. (εκκλ.) απάρνηση της χριστιανικής πίστης ή της ιεροσύνης.

[λόγ. < ελνστ. ἀποστασία `αποχώρηση από συμμαχία΄ (αρχ. ἀπόστασις)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback