απομακρύνω Verb  [apomakrino, apomakrynw]

  Verb
(14)
  Verb
(2)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu απομακρύνω

απομακρύνω mittelgriechisch ἀπομακρύνω ἀπό + Koine-Griechisch μακρύνω altgriechisch μακρός


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu απομακρύνω.

Griechische Definition zu απομακρύνω

απομακρύνω [apomakríno] -ομαι : 1.μετακινώ κπ. ή κτ. σε μια απόσταση, μακριά από κπ. ή από κτ.: Aπομάκρυναν τον κόσμο από το κτίριο, όπου είχε τοποθετηθεί βόμβα. Δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σημείο της έκρηξης. Για να ανοιχτεί ο δρόμος, απομακρύνθηκαν όγκοι χωμάτων. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback