αναχωρώ  Verb  [anachoro, anaxwrw]

Ähnliche Bedeutung wie αναχωρώ

Noch keine Synonyme


Beispielsätze αναχωρώ

... θυσίες στην Ακρόπολη. Έκανε μεν ειρήνη με το Δημήτριο, όταν όμως εκείνος αναχώρησε για την εκστρατεία του, ο Πύρρος ακολούθησε τη συμβουλή του Λυσίμαχου ...

... ετών, έχοντας στο πλευρό του τέσσερις πεπειραμένους συμβούλους. Προτού αναχωρήσει για το βορρά, ο πατέρας του τού άφησε σύμφωνα με τον ιστορικό Διόδωρο ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΑΝΑΧΩΡΩ
I depart
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αναχωρώαναχωρούμε
αναχωρείςαναχωρείτε
αναχωρείαναχωρούν(ε)
Imper
fekt
αναχωρούσααναχωρούσαμε
αναχωρούσεςαναχωρούσατε
αναχωρούσεαναχωρούσαν(ε)
Aoristαναχώρησααναχωρήσαμε
αναχώρησεςαναχωρήσατε
αναχώρησεαναχώρησαν, αναχωρήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω αναχωρήσειέχουμε αναχωρήσει
έχεις αναχωρήσειέχετε αναχωρήσει
έχει αναχωρήσειέχουν αναχωρήσει
Plu
perf
ekt
είχα αναχωρήσειείχαμε αναχωρήσει
είχες αναχωρήσειείχατε αναχωρήσει
είχε αναχωρήσειείχαν αναχωρήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αναχωρώθα αναχωρούμε
θα αναχωρείςθα αναχωρείτε
θα αναχωρείθα αναχωρούν(ε)
Fut
ur
θα αναχωρήσωθα αναχωρήσουμε
θα αναχωρήσειςθα αναχωρήσετε
θα αναχωρήσειθα αναχωρήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αναχωρήσειθα έχουμε αναχωρήσει
θα έχεις αναχωρήσειθα έχετε αναχωρήσει
θα έχει αναχωρήσειθα έχουν αναχωρήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αναχωρώνα αναχωρούμε
να αναχωρείςνα αναχωρείτε
να αναχωρείνα αναχωρούν(ε)
Aoristνα αναχωρήσωνα αναχωρήσουμε, να αναχωρήσομε
να αναχωρήσειςνα αναχωρήσετε
να αναχωρήσεινα αναχωρήσουν(ε)
Perfνα έχω αναχωρήσεινα έχουμε αναχωρήσει
να έχεις αναχωρήσεινα έχετε αναχωρήσει
να έχει αναχωρήσεινα έχουν αναχωρήσει
Imper
ativ
Presαναχωρείτε
Aoristαναχώρησεαναχωρήστε, αναχωρήσετε
Part
izip
Presαναχωρώντας
Perfέχοντας αναχωρήσει
InfinAoristαναχωρήσει
Weiterführende Links

Griechische Definition von αναχωρώαναχωρώ


Frage oder Kommentar zu αναχωρώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15