ανανεώνω Verb  [ananeono, ananewnw]

  Verb
(2)
  Verb
(0)
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu ανανεώνω

ανανεώνω altgriechisch ἀνανεόω-ἀνανεῶ


GriechischDeutsch
Στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών χρησιμοποιείται παντού το ρήμα “παρατείνω” και όχι “ανανεώνω”.In dem Kommissionsvorschlag für eine Verordnung zur Änderung geltender Verordnungen wird in einigen Sprachfassungen für das Verb "verlängern" durchgehend ein anderer Begriff als in der Verordnung Nr. 1360/90 verwendet2.

Übersetzung bestätigt

Στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών χρησιμοποιείται παντού το ρήμα “παρατείνω” και όχι “ανανεώνω”.In dem Kommissionsvorschlag für eine Verordnung zur Änderung geltender Verordnungen wird in einigen Sprachfassungen für das Verb "verlängern" durchgehend ein anderer Begriff als in der Verordnung Nr. 1360/90 verwendet1.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ανανεώνω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ανανεώνωανανεώνουμε, ανανεώνομεανανεώνομαιανανεωνόμαστε
ανανεώνειςανανεώνετεανανεώνεσαιανανεώνεστε, ανανεωνόσαστε
ανανεώνειανανεώνουν(ε)ανανεώνεταιανανεώνονται
Imper
fekt
ανανέωναανανεώναμεανανεωνόμουν(α)ανανεωνόμαστε, ανανεωνόμασταν
ανανέωνεςανανεώνατεανανεωνόσουν(α)ανανεωνόσαστε, ανανεωνόσασταν
ανανέωνεανανέωναν, ανανεώναν(ε)ανανεωνόταν(ε)ανανεώνονταν, ανανεωνόντανε, ανανεωνόντουσαν
Aoristανανέωσαανανεώσαμεανανεώθηκαανανεωθήκαμε
ανανέωσεςανανεώσατεανανεώθηκεςανανεωθήκατε
ανανέωσεανανέωσαν, ανανεώσαν(ε)ανανεώθηκεανανεώθηκαν, ανανεωθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω ανανεώσει
έχω ανανεωμένο
έχουμε ανανεώσει
έχουμε ανανεωμένο
έχω ανανεωθεί
είμαι ανανεωμένος, -η
έχουμε ανανεωθεί
είμαστε ανανεωμένοι, -ες
έχεις ανανεώσει
έχεις ανανεωμένο
έχετε ανανεώσει
έχετε ανανεωμένο
έχεις ανανεωθεί
είσαι ανανεωμένος, -η
έχετε ανανεωθεί
είστε ανανεωμένοι, -ες
έχει ανανεώσει
έχει ανανεωμένο
έχουν ανανεώσει
έχουν ανανεωμένο
έχει ανανεωθεί
είναι ανανεωμένος, -η, -ο
έχουν ανανεωθεί
είναι ανανεωμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα ανανεώσει
είχα ανανεωμένο
είχαμε ανανεώσει
είχαμε ανανεωμένο
είχα ανανεωθεί
ήμουν ανανεωμένος, -η
είχαμε ανανεωθεί
ήμαστε ανανεωμένοι, -ες
είχες ανανεώσει
είχες ανανεωμένο
είχατε ανανεώσει
είχατε ανανεωμένο
είχες ανανεωθεί
ήσουν ανανεωμένος, -η
είχατε ανανεωθεί
ήσαστε ανανεωμένοι, -ες
είχε ανανεώσει
είχε ανανεωμένο
είχαν ανανεώσει
είχαν ανανεωμένο
είχε ανανεωθεί
ήταν ανανεωμένος, -η, -ο
είχαν ανανεωθεί
ήταν ανανεωμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ανανεώνωθα ανανεώνουμε, θα ανανεώνομεθα ανανεώνομαιθα ανανεωνόμαστε
θα ανανεώνειςθα ανανεώνετεθα ανανεώνεσαιθα ανανεώνεστε, θα ανανεωνόσαστε
θα ανανεώνειθα ανανεώνουν(ε)θα ανανεώνεταιθα ανανεώνονται
Fut
ur
θα ανανεώσωθα ανανεώσουμε, θα ανανεώσομεθα ανανεωθώθα ανανεωθούμε
θα ανανεώσειςθα ανανεώσετεθα ανανεωθείςθα ανανεωθείτε
θα ανανεώσειθα ανανεώσουνθα ανανεωθείθα ανανεωθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ανανεώσει
θα έχω ανανεωμένο
θα έχουμε ανανεώσει
θα έχουμε ανανεωμένο
θα έχω ανανεωθεί
θα είμαι ανανεωμένος, -η
θα έχουμε ανανεωθεί
θα είμαστε ανανεωμένοι, -ες
θα έχεις ανανεώσει
θα έχεις ανανεωμένο
θα έχετε ανανεώσει
θα έχετε ανανεωμένο
θα έχεις ανανεωθεί
θα είσαι ανανεωμένος, -η
θα έχετε ανανεωθεί
θα είστε ανανεωμένοι, -ες
θα έχει ανανεώσει
θα έχει ανανεωμένο
θα έχουν ανανεώσει
θα έχουν ανανεωμένο
θα έχει ανανεωθεί
θα είναι ανανεωμένος, -η, -ο
θα έχουν ανανεωθεί
θα είναι ανανεωμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ανανεώνωνα ανανεώνουμε, να ανανεώνομενα ανανεώνομαινα ανανεωνόμαστε
να ανανεώνειςνα ανανεώνετενα ανανεώνεσαινα ανανεώνεστε, να ανανεωνόσαστε
να ανανεώνεινα ανανεώνουν(ε)να ανανεώνεταινα ανανεώνονται
Aoristνα ανανεώσωνα ανανεώσουμε, να ανανεώσομενα ανανεωθώνα ανανεωθούμε
να ανανεώσειςνα ανανεώσετενα ανανεωθείςνα ανανεωθείτε
να ανανεώσεινα ανανεώσουν(ε)να ανανεωθείνα ανανεωθούν(ε)
Perfνα έχω ανανεώσει
να έχω ανανεωμένο
να έχουμε ανανεώσει
να έχουμε ανανεωμένο
να έχω ανανεωθεί
να είμαι ανανεωμένος, -η
να έχουμε ανανεωθεί
να είμαστε ανανεωμένοι, -ες
να έχεις ανανεώσει
να έχεις ανανεωμένο
να έχετε ανανεώσει
να έχετε ανανεωμένο
να έχεις ανανεωθεί
να είσαι ανανεωμένος, -η
να έχετε ανανεωθεί
να είστε ανανεωμένοι, -ες
να έχει ανανεώσει
να έχει ανανεωμένο
να έχουν ανανεώσει
να έχουν ανανεωμένο
να έχει ανανεωθεί
να είναι ανανεωμένος, -η, -ο
να έχουν ανανεωθεί
να είναι ανανεωμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presανανέωνεανανεώνετεανανεώνεστε
Aoristανανέωσεανανεώσετε, ανανεώστεανανεώσουανανεωθείτε
Part
izip
Presανανεώνοντας
Perfέχοντας ανανεώσει, έχοντας ανανεωμένοανανεωμένος, -η, -οανανεωμένοι, -ες, -α
InfinAoristανανεώσειανανεωθεί

Griechische Definition zu ανανεώνω

ανανεώνω [ananeóno] -ομαι : 1α.(για πργ.) αντικαθιστώ, αλλάζω κτ. παλιό με άλλο καινούριο: ανανεώνω την επίπλωση του σπιτιού. Θα ανανεωθούν τα λεωφορεία των αστικών συγκοινωνιών. ανανεώνω το νερό στο βάζο, βάζω φρέσκο. || (παθ.) για φυσικό στοιχείο που δεν εξαντλείται ούτε χάνεται, που είναι ανανεώσιμο. β. (για αφηρ. ουσ.) φέρνω ριζικές μεταβολές σε κτ., προσαρμόζω κτ. σε νέα δεδομένα: Θα ανανεωθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα αναμορφωθούν. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε ανανεωμένους τρόπους έκφρασης. || (παθ., για πρόσ.) παρουσιάζω κτ. καινούριο, ως προϊόν της πνευματικής συνήθ. εργασίας μου: Ο επιστήμονας πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς. γ. αντικαθιστώ ένα ηλικιωμένο ή ακατάλληλο πρόσωπο με ένα νέο και δυναμικό: Θα ανανεωθούν τα στελέχη της εταιρείας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback