ακλόνητος  

  • standhaft
    upvotedownvote
  • unerschütterlich
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... μυθολογία ο Άδραστος (< ἀ- (μη) + δράω (πράττω, κινούμαι, φέυγω), "ο ακλόνητος, ο άφοβος") ήταν γιος του Ταλαού και της Λυσιμάχης, βασιλιάς του Άργους ...

... βάραθρο της ζωής Η ελπίδα είναι μεγάλη όπως η θάλασσα Που μας αγκαλιάζει Ακλόνητος φρουρός των θαλασσών και των ανέμων Ανάμεσα στα αστέρια και στον Ατλαντικό ...

... οδήγησαν στην πτώχευσή του, παρά το γεγονός πως η φήμη του παρέμεινε σχεδόν ακλόνητη ενόσω ζούσε, αλλά και μετά το θάνατό του. Ο Ρέμπραντ γεννήθηκε στις 15 ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aklonitos, aklonhtos


Deutsche Synonyme zu: ακλόνητος

gesittet rein sittsam moralistisch (oft abwertend) züchtig standhaft moralisch tugendhaft anständig moralinsauer tugendsam vernünftig ordentlich fest hart ehern knüppelhart knallhart gegen alle Widerstände unbeirrbar unbeugsam konsequent beharrlich unnachgiebig kompromisslos unerschütterlich straight unverrückbar Fels in der Brandung unbeirrt unablässig hartnäckig unentwegt unverdrossen unermüdlich ausdauernd konstant steif und fest (behaupten) geradlinig gradlinig charakterfest charakterstark (Ritter) ohne Furcht und Tadel felsenfest sehr fest eisern locker ruhig cool lässig gleichmütig nonchalant gezügelt detachiert gefasst stoisch gelassen kühl seelenruhig nervenstark ungerührt kaltblütig unaufgeregt souverän ohne mit der Wimper zu zucken nicht aus der Ruhe zu bringen affektlos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15