{η}  αγόρευση Subst.  [agorefsi, arorefsi, agoreysh]

{die}    Subst.
(22)
{das}    Subst.
(10)
{die}    Subst.
(1)

Etymologie zu αγόρευση

αγόρευση (λόγιο) Koine-Griechisch ἀγόρευσις altgriechisch ἀγορεύω ἀγορά


GriechischDeutsch
Κλήση προς αγόρευση και περιεχόμενο των παρεμβάσεωνWorterteilung und Inhalt der Rede

Übersetzung bestätigt

Άρθρο 141 Κλήση προς αγόρευση και περιεχόμενο των παρεμβάσεωνArtikel 141 Worterteilung und Inhalt der Rede

Übersetzung bestätigt

Στις αγορεύσεις τους κατά την υπογραφή αυτή, ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων, ο Αντιπρόσωπος της Επιτροπής και ο Επιτετραμμένος της Μολδαβίας υπογράμμισαν τη σημασία που αποδίδουν τα συμβαλλόμενα μέρη στη σύσφιγξη των πολιτικών και οικονομικών τους σχέσεων.Der Präsident des Ausschusses der Ständigen Vertreter, der Vertreter der Kommission und der Geschäftsträger der Republik Moldau, Herr Ion Stavila, hoben in ihren Reden anläßlich dieser Unterzeichnung hervor, welche Bedeutung die Vertragsparteien der Konsolidierung und dem Ausbau der bereits bestehenden politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Vertragsparteien beimessen.

Übersetzung bestätigt

Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στην αγόρευση του συναδέλφου Kuhne, ορισμένες παρατηρήσεις της οποίας βρίσκω σκανδαλώδεις.Herr Präsident, ich möchte mich zu der wie ich finde in bezug auf einige Bemerkungen skandalösen Rede des Kollegen Kuhne äußern.

Übersetzung bestätigt

Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι ακούστηκαν πολλές υποκριτικές αγορεύσεις σε αυτή την αίθουσα, διότι αρκετοί από εμάς είναι πεπεισμένοι ότι στο Μπιαρρίτς δεν συνέβη τίποτε, εκτός από τη βροχή που όλοι μπόρεσαν να διαπιστώσουν, διαπίστωση που μας βρίσκει ομόφωνα σύμφωνους.Frau Präsidentin, ich glaube, in diesem Saal werden viele heuchlerische Reden gehalten, denn nicht wenige von uns sind überzeugt, dass in Biarritz nichts passiert ist, abgesehen von dem Regen, den jeder festgestellt hat und über den wohl Einigkeit unter uns herrscht.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αγόρευση

αγόρευση η [aγórefsi] : η ενέργεια του αγορεύω, η εκφώνηση λόγου σε δημόσια συγκέντρωση: H αγόρευση του συνέδρου / του βουλευτή / του υπουργού. Σύντομη / μακριά / πολύωρη / κουραστική αγόρευση. || (νομ.) η προφορική ανάπτυξη και αποσαφήνιση της υπόθεσης στο ακροατήριο ενός δικαστηρίου: αγόρευση εισαγγελέα / συνηγόρου.

[λόγ. < ελνστ. ἀγόρευ(σις) -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback