αγριεμένος -η -ο Adj.  [agriemenos -i -o, arriemenos -i -o, agriemenos -h -o]

  Adj.
(3)
  Adj.
(0)
(0)
heftig (ugs.)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Τον προσπέρασα ερχόμενη εδώ, φαινόταν αγριεμένος.Ich begegnete ihm als ich herkam. Er sah sehr wütend aus.

Übersetzung nicht bestätigt

Φάνηκε αγριεμένος που τις πήγα σε εκείνον.Er war wütend, dass ich damit zu ihm kam.

Übersetzung nicht bestätigt

Αν πάει στην φυλακή, απλώς θα επανέλθει πιο αγριεμένος.Wenn er ins Gefängnis geht, wird er einfach wieder wütend.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

  • αγριεμένος (maskulin)
  • αγριεμένη (feminin)
  • αγριεμένο (neutrum)


Griechische Definition zu αγριεμένος -η -ο

αγριεμένος -η -ο [aγrieménos] : 1.που είναι πολύ θυμωμένος, που είναι οργισμένος, εξαγριωμένος: Aγριεμένο πρόσωπο. Aγριεμένη όψη / ματιά. 2. (για καιρικά φαινόμενα) που έχει αγριέψει, που βρίσκεται σε έντα ση: Aγριεμένη θάλασσα. Aγριεμένα κύματα. 3. που τον έχουν φοβίσει, τρομαγμένος: Ξύπνησε αγριεμένος -η -ο από το όνειρο που είδε. αγριεμένα ΕΠIΡΡ.

[μσν. αγριεμένος μππ. του αγριεύω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback