ίσιος -α -ο Adj.  [isios -a -o]

  Adj.
(8)

GriechischDeutsch
Κάτσε ίσιος.Und setzen Sie sich gerade hin.

Übersetzung nicht bestätigt

Στάσου ίσιος!Stell dich gerade hin!

Übersetzung nicht bestätigt

Ξέρει πρέπει να στέκεσαι ίσιος.Steh gerade.

Übersetzung nicht bestätigt

Κάτσε ίσιος. Ωραία.Setz dich mal gerade hin, Schatz.

Übersetzung nicht bestätigt

Τώρα, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μείνεις σταθερά ίσιος καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.Das Wichtigste bei dieser Sache ist, dass du die ganze Zeit wirklich gerade sitzen bleibst.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • ίσιος (maskulin)
  • ίσια (feminin)
  • ίσιο (neutrum)


Griechische Definition zu ίσιος -α -ο

ίσιος, επίθ.· ίσος.

1) Ευθύς:
ίσια και δασερά δεντρά (Κυπρ. ερωτ. 1127).
2) Λυγερός:
με βοσκοπούλες ίσες (Γύπ. Πρόλ. θεάς 48).
3) Ισόποσος, ισομεγέθης:
τας ίσας δραχμάς (Ορνεοσ. 52427
μαλλιά χρυσαφωτά, ίσα της ηλικιάς της (Βέλθ. 688).
4) Αντάξιος:
άλλη κιαμιά στη φρόνεψη ίσια τση δεν εγίνη (Ερωτόκρ. Α´ 36 κριτ. υπ).
5) Νόμιμος:
επερίλαβες το κουβέρνον κατά το ίσον δίκαιον (Μαχ. 30612).
6) Ειλικρινής:
δούλε του Θεού, ίσε και μπιστεμένε (Θυσ. 3).
Το ουδ. ως ουσ. =
1) Ευθύτητα· δικαιοσύνη:
το ίσον και το μέτριον να μη το παραδράμεις (Ιστ. Βλαχ. 1608).
2) Αντίγραφο (επίσημου εγγράφου):
τούτου του πιττακίου κρατούμεν το ίσον διά μαρτυρίαν (Βησσ., Επιστ. 3719).
Το έναρθρ. ουδ. ως επίρρ. = εξίσου:
πρέπει το ίσο να κρίνουν τον μέγα και τον μικρόν (Ασσίζ. 2824).
[<αρχ. επίθ. ίσος. Η λ. και ο τ. (Somav.) και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback