ίσια Adv.  [isia]

(56)
  Adj.
(55)
  Adj.
(14)
  Adj.
(9)
(5)
(1)

Etymologie zu ίσια

ίσια von ίσια, τον πληθυντικό του ουδετέρου του επιθέτου ίσιος


GriechischDeutsch
Βάλτε τα χέρια σας κάθετα στα πλευρά σας, κοιτάξτε ίσια μπροστά, ανοίξτε τα μάτια σας και πείτε την ερώτησή σας δυνατά για να την ακούσουν όλοι.Halte deine Arme fest an deine Seiten, Kopf hoch, Augen offen und Blick geradeaus und stelle deine Frage laut, sodass jeder sie hören kann.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu ίσια.Griechische Definition zu ίσια

ίσια, επίρρ.· ίσα· ίχια.

1)
α) Ίσα, εξίσου:
Ίσια να έχεις τους πτωχούς, ίσια και τους πλουσίους (Αιτωλ., Ρίμ. Α. Καντ. 83
β) όμοια, κατά τον ίδιο τρόπο:
σαν όφης πλέον μανιώνεται κι ωσάν οχία ίσια (Βεντράμ., Γυν. 70).
2) Μέχρι, ως:
τα μαλλιά της έως κάτω ήσαν ίσια με την γην (Διγ. Άνδρ. 37514).
3) Ακριβώς, κατευθείαν:
Ηύρηκε τον Αντρόμαχο ίσα στο κούτελόν του (Ερωτόκρ. Β´ 1637).
4) Σε ευθεία γραμμή:
όταν εφονεύθηκε, τότε απλώθη ίσια (Αιτωλ., Μύθ. 699).
5)
α) Δίκαια, σωστά:
Ουδέ στρεβλήν καρδιάν ποτέ ίσια μπορεί να κρένει (Σουμμ., Παστ. φίδ. Δ´ [742]
έκφρ. ίσια και ίσια = δίκαια:
(Βαρούχ. 23119
β) (μεταφ.) στον ίσιο δρόμο:
τα χάδια να σκολάσουσι (ενν. οι κορασές), … να πορπατούσιν ίσα (Πανώρ. Α´ 448).
[<επίθ. ίσιος. Ο τ. ίχια σήμ. κυπρ. (Λουκάς 170). Η λ. (Du Cange) και ο τ. ίσα και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback