έχει  

  • haben
    upvotedownvote
  • hat
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δεν έχεις πυρετό.

Ένα κουαρτέτο έχει ένα παραπάνω μέλος από ένα τρίο.

Απλά αναρωτιέμαι πως περνάς και αν έχεις προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον.

Quelle: npapachris, anmaretto, anmaretto


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

echi, exei


Deutsche Synonyme zu: έχει

innehaben besitzen haben sein Eigen nennen (über etwas) verfügen bieten aufweisen Gutschrift Guthaben sich befinden erleben erfahren (irgendwo) sein

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15