ένεκεν  

  • aufgrund
    upvotedownvote
  • wegen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... του Μητροπολίτη τιμής ένεκεν, ενώ το 1967 με όμοιο τρόπο ο Μητροπολίτης Κρήτης έλαβε τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου τιμής Ένεκεν. Στις 9 Μαρτίου 1993 εκδόθηκε ...

... Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 5 Αυγούστου 2007 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τον ανύψωσε, τιμής ένεκεν, σε Μητροπολίτη Αχαΐας. ...

... Βακερίτης ανακαλύφθηκε το 1903, η δε ονομασία του δόθηκε αργότερα, τιμής ένεκεν εκ του ονόματος του Άγγλου επιχειρηματία μεταλλευτικής εταιρείας στις ΗΠΑ ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

eneken


Synonyme zu: ένεκεν

ένεκα


Deutsche Synonyme zu: ένεκεν

vermöge aufgrund von durch infolge aufgrund dank auf Grund auf Grund von aus Anlass anlässlich bei Gelegenheit dieserhalb und desterwegen begründet durch wegen veranlasst durch aufgrund der Tatsache dass aufgrund dessen dass wegen dem dass zum Thema bzgl. in Hinblick auf hinsichtlich bezüglich in puncto in Bezug auf in Sachen betreffend mit Blick auf im Hinblick auf was ... anlangt was ... anbelangt soweit es ... angeht soweit es ... betrifft in Betreff (einer Sache) was (...) angeht in ...dingen in ...angelegenheiten in ...fragen zur Frage von wegen ...mäßig bezogen auf ...technisch aus ob ...halber halber (nachgestellt) zuliebe um (...) willen für (...) halber zugunsten um dessentwillen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15