{η}  άγνοια Subst.  [agnia, arnia, agnoia]

{die}    Subst.
(147)
{die}    Subst.
(122)
(84)
{das}    Subst.
(16)
{das}    Subst.
(11)

Etymologie zu άγνοια

άγνοια altgriechisch ἄγνοια


GriechischDeutsch
2.6 Πράγματι, η άγνοια –αν όχι η αδιαφορία ή ακόμη και η εχθρότητα– του κοινού έναντι της έννοιας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καθιστούν απαραίτητη την αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών.2.6 Die Unwissenheit, wenn nicht gar Gleichgültigkeit oder Feindseligkeit der Öffentlichkeit gegenüber dem Begriff der Urheberrechte verlangen daher nach einer Reaktion der Zivilgesellschaft.

Übersetzung bestätigt

2.6 Πράγματι, η άγνοια –αν όχι η αδιαφορία ή ακόμη και η εχθρότητα– του κοινού έναντι της έννοιας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καθιστούν απαραίτητη την αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών.2.6 Die Unwissenheit, wenn nicht gar Gleichgültigkeit oder Feindseligkeit der Öffentlichkeit gegenüber dem Begriff der Urheberrechte verlangen daher nach einer Reaktion der Zivilge­sellschaft.

Übersetzung bestätigt

Μολονότι έχουν διεξαχθεί διαβουλεύσεις με ομάδες καταναλωτών, εντούτοις για να εξαλειφθούν η άγνοια και ο φόβος απαιτούνται σαφείς και απλοί ορισμοί και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων.Auch wenn es Konsultierungsgespräche mit Verbrauchergruppen gegeben hat, wären einfache und klare Definitionen und sehr hilf­reich, um der Unwissenheit und Befürchtungen abzuhelfen.

Übersetzung bestätigt

Μολονότι έχουν διεξαχθεί διαβουλεύσεις με ομάδες καταναλωτών, εντούτοις για να εξαλειφθούν η άγνοια και ο φόβος απαιτούνται σαφείς και απλοί ορισμοί και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων.Auch wenn es Konsultierungsgespräche mit Verbrauchergruppen gegeben hat, wären einfache und klare Definitionen und sehr hilfreich, um Unwissenheit und Befürchtungen abzuhelfen.

Übersetzung bestätigt

Η απουσία υποχρεωτικής υποβολής εκθέσεων βοηθά τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να εκμεταλλεύονται την άγνοια για τους ευάλωτους στόχους.Aufgrund der fehlenden Meldepflicht können Cyberverbrecher die Unwissenheit gefährdeter Zielgruppen ausnutzen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
αγνωσία
αμάθεια
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
άγνοιαστοςGriechische Definition zu άγνοια

άγνοια η [áγnia] λόγ. γεν. και αγνοίας : 1.η κατάσταση του να μη γνωρίζει κανείς κτ.· αμάθεια. ANT γνώση: Kόσμος βυθισμένος στο σκοτάδι της άγνοιας και του εφησυχασμού. Στους πολίτες δε δικαιολογείται άγνοια νόμου. (λόγ. έκφρ.) εν αγνοία κάποιου, χωρίς να το γνωρίζει: Εν αγνοία μου πούλησε το σπίτι. ANT εν γνώσει κάποιου. || (γραμμ.): Ερωτήσεις ολικής / μερικής αγνοίας. Οι ερωτηματικές προτάσεις δηλώνουν ολική ή μερική άγνοια. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback