προσλαμβάνω  

  • einstellen
  • mieten

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το μοντέλο ή μανεκέν, είναι πρόσωπο που προσλαμβάνεται για να προωθήσει, επιδείξει, ή διαφημίσει εμπορικά προϊόντα (ιδιαίτερα μοντέρνο ρουχισμό) ή να υπηρετήσει ...

... είναι απαραίτητη (η έλλειψή της μπορεί να επιφέρει μόνιμη τύφλωση), την προσλαμβάνουν με το να τρέφονται με σάρκες ζώων, όπου περιέχεται. Το γαστρεντερικό ...

... άτομο Οξυγόνου. Συνηθέστερα, το ιόν υδρογόνου που βρίσκεται στο νερό προσλαμβάνοντας ένα μόριο αυτού αποτελεί το καλούμενο ιόν του υδροξωνίου, εξ ου και ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

proslamvano, proslambanw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15