πρεσβεύω  

  • befürworten
    upvotedownvote
  • eintreten für
    upvotedownvote
  • sich für etwas einsetzen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ρέιντζερς ιδρύθηκε το 1873 αλλά μέχρι να ιδρυθεί η Σέλτικ η ομάδα δεν πρέσβευε κανένα δόγμα. Με την ίδρυση της Σέλτικ ακολούθησαν τον Προτεσταντισμό και ...

... και εκ του τίτλου του η καθιέρωση του όρου σαδισμός. Η φιλοσοφία του πρεσβεύει μία ακραία μορφή ελευθερίας, η οποία συνδέεται άμεσα με την ηθική ελευθεριότητα ...

... Φίλιππε. Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ τῷ Θεῷ δεόμεθα, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. Έτερο Απολυτίκιο (Ἦχος γ') Ἀπόστολε Ἅγιε Φίλιππε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

presvevo, presbeyw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15