παρατηρώ  

  • beobachten
  • bekanntmachen
  • merken

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... από στοιχεία όπως As, Se, Pb, Bi, Sb. Σε αλκαλικές συνθήκες μπορεί να παρατηρηθεί καταβύθιση όξινων και βασικών αλάτων καθώς και οξειδίων ή ένυδρων οξειδίων ...

... διάστημα ασχολήθηκε με το ίδιο γενικό πρόβλημα και υπήρξε ο πρώτος που παρατήρησε το θεμελιώδες χαρακτηριστικό των νευρικών ινών, πως οι κυλινδράξονές τους ...

... μικρότερες υποδιαιρέσεις. Φαινόμενα που προοιωνίζονται την εμφάνισή του παρατηρούνται ήδη κατά τη Μεσοελλαδική (ΜΕ) ΙΙΙ και παλιότερα. Η απόλυτη χρονολόγηση ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

paratiro, parathrw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15