ομόνοια  

  •    Kongruenz
  •    Zusammenhalt
  •    Einheitlichkeit
  •    Vereinbarung
  •    harmonische Beziehung
  •    Koexistenz
  •    Versöhnung

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

omonia, omonoia


Synonyme:

ομοφροσύνη, σύμπνοια, ενότητα, συμφωνία


Grammatik

Fall Singular
Nominativ ομόνοια
Genitiv ομόνοιας
Akkusativ ομόνοια
Vokativ ομόνοια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15