ομόνοια  

  • Kongruenz
  • Zusammenhalt
  • Einheitlichkeit
  • Vereinbarung
  • harmonische Beziehung
  • Koexistenz
  • Versöhnung

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

omonia, omonoia


Synonyme:

ομοφροσύνη, σύμπνοια, ενότητα, συμφωνία


Grammatik

Fall Singular
Nominativ ομόνοια
Genitiv ομόνοιας
Akkusativ ομόνοια
Vokativ ομόνοια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15