νουθέτηση  

  • Belehrung
    upvotedownvote
  • Rat
    upvotedownvote
  • Vorschlag
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... που έχουν οι Πρεσβύτεροι περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η προτροπή και η νουθέτηση της εκκλησίας από τον άμβωνα, οι επισκέψεις σε μέλη της εκκλησίας και ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

nuthetisi, noythethsh

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15