κατάλογος  

  • Katalog
    upvotedownvote
  • Menü
    upvotedownvote
  • Speisekarte
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο κατάλογος χρονολογικής ανακάλυψης των πλανητών του Ηλιακού συστήματος και των δορυφόρων τους που ακολουθεί δείχνει την πρόοδο των ανακαλύψεων νέων ουράνιων ...

... σμήνη. Ο κατάλογος χωρίζεται σε επτά τμήματα με κάθε ένα από αυτά να περιλαμβάνει 1000 αντικείμενα. Κατάλογος αντικειμένων NGC (1-999) Κατάλογος αντικειμένων ...

... για το 2008. Κατάλογος της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2011 Δες Κατάλογος χωρών ανά ονομαστικό ΑΕΠ (Παγκόσμια Τράπεζα) Κατάλογος του World Factbook ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katalogos, kataloros


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κατάλογος κατάλογοι
Genitiv καταλόγου καταλόγων
Akkusativ κατάλογο καταλόγους
Vokativ κατάλογε κατάλογοι
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15