θέλησις  

 • Lust
  upvotedownvote
 • verlangen
  upvotedownvote
 • Wille
  upvotedownvote
 • Zustimmung
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... φιλοσοφίας». Ο Φρίντριχ Νίτσε αναφέρει τον Θεάγη (125e8-126a4) στο έργο του Η θέλησις της δυνάμεως §958: εὐξαίμην μὲν ἂν οἶμαι ἔγωγε τύραννος γενέσθαι, μάλιστα ...

... χρειάζονται πλέον σιδηρά παραπετάσματα. Πιστεύω ότι η ορθοφροσύνη και η καλή θέλησις θα επικρατήσουν πανταχόθεν και θα εξασφαλίσουν την ειρήνην. - Αμήν, προσέθεσεν ...

... παρεβιάσθη το δημοκρατικόν πολίτευμα της χώρας, εστραγγαλίσθη η αληθής θέλησις του ελληνικού λαού και μετεβλήθη η λαϊκή μειοψηφία της ΕΡΕ εις κοινοβουλευτικήν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

thelisis, thelhsis

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15