εκδίδω  

  • herausbringen
  • bearbeiten
  • ausliefern
  • geben

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Τα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ είναι ειδικά κέρματα που εκδίδονται από τις χώρες μέλη της ευρωζώνης με την ευκαιρία κάποιας ιστορικής επετείου ή για ...

... Εκπαιδεύσεως (Narkompros). Τα εβραϊκά βιβλία και οι εφημερίδες έπαψαν να εκδίδονται και κατασχέθηκαν από τις βιβλιοθήκες. Παρά τις διαμαρτυρίες στη Δύση, ...

... διέκοψε τις εργασίες της για πέντε μήνες εξουσιοδοτώντας την κυβέρνηση να εκδίδει νομοθετικά διατάγματα για όλα τα θέματα, με τη σύμφωνη γνώμη μιας κοινοβουλευτικής ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ekdido, ekthitho, ekdidw

Ähnliche Worte

εκδίδωμι

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15