δοκιμάζω  

 • anprobieren
  upvotedownvote
 • probieren
  upvotedownvote
 • testen
  upvotedownvote
 • versuchen
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... «πιθοίγια». Ονομάστηκε έτσι από το γεγονός ότι την ημέρα αυτή ανοίγονταν και δοκιμάζονταν για πρώτη φορά οι πίθοι με τον οίνο της χρονιάς. Η δεύτερη μέρα των Ανθεστηρίων ...

... του σταυρού» καθώς και εγχάρακτο εξάστιχο επίγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο δοκίμαζε τις διαθέσεις του λαού της πρωτεύουσας προς την εικονομαχική του πολιτική ...

... προέρχονται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα πειράω-ῶ, το οποίο σημαίνει προσπαθώ, δοκιμάζω. Η πρώτη γραπτή εμφάνισή τους (τοῖς πειραταῖς) γίνεται σε ένα αθηναϊκό ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dokimazo, thokimazo, dokimazw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15