αποστασία  

  • Abfall
    upvotedownvote
  • Aufstand
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apostasia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αποστασία αποστασίες
Genitiv αποστασίας αποστασιών
Akkusativ αποστασία αποστασίες
Vokativ αποστασία αποστασίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15