απλώνω  

  • ausbreiten
    upvotedownvote
  • auslegen
    upvotedownvote
  • legen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Είμαι συνηθισμένος να ξαπλώνω αργά.

Ξαπλώνω πολύ νωρίς.

Ξαπλώνω νωρίς σήμερα.

Quelle: glavkos, ggia, ggia


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aplono, aplwnw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15