απλός  

  • einfach

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Απλή (γραμμική) αρμονική ταλάντωση ονομάζεται η ταλάντωση κατά την οποία η τροχιά είναι ευθύγραμμη (απλή) και η απομάκρυνση του κινητού από τη θέση ισορροπίας ...

... εκπαιδευτεί ώστε να υπακούει σε απλές διαταγές. Οι γάτες επίσης έχει διαπιστωθεί ότι μαθαίνουν να χειρίζονται απλούς μηχανισμούς, όπως πόμολα πόρτας. ...

... Ο απλός ναός είναι η αρχαιότερη και απλούστερη αρχιτεκτονική μορφή αρχαίου Ελληνικού ναού. Είναι εξέλιξη της αρχιτεκτονικής δομής του μεγάρου και αποτελείται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aplos

Ähnliche Worte

απλός -ή -ό

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15