ανεβαίνω  

  • aufsteigen
    upvotedownvote
  • hinaufgehen
    upvotedownvote
  • Klettern
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... συνυπολογιστούν και αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες, ο αριθμός των θυμάτων ανεβαίνει σημαντικά. Κάποιες εκτιμήσεις τοποθετούν το συνολικό αριθμό θυμάτων του ...

... και το 2005 ήταν περίπου 56 δολάρια/ουγκιά. Από το 2006 όμως άρχισε ν' ανεβαίνει εντυπωσιακά η τιμή του από τα 180 δολάρια/ουγκιά και μέχρι το τέλος του ...

... δισεκατομμύρια δολάρια αν η τιμή ανέβαινε 10 φορές όπως πίστευαν ότι θα συμβεί. Οι τιμές πράγματι άρχισαν να ανεβαίνουν από τον Αύγουστο του 1979 και τελικά ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aneveno, anebainw


Deutsche Synonyme zu: ανεβαίνω

aufsteigen (sich) aufbauen hochragen aufragen türmen (sich) erheben hinausragen aufstreben (sich) auftürmen emporragen hervorheben ragen auftürmen hervortreten avancieren höher steigen befördert werden Karriere machen (sich) verbessern aufrücken arrivieren emporsteigen es zu etwas bringen zu etwas werden emporkommen vorwärtskommen segeln fliegen gleiten schweben aufschwingen Versetzung Promotion Vorrücken Klettern Bergsteigen Bergsteigerei anschwellen vermehren anwachsen zunehmen größer werden ansteigen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15