αλλιώς  

  • anders
  • sonst
  • andernfalls
  • ansonsten

Beispielsätze

Συμπεριφερθείτε σωστά, αλλιώς θα χρειαστεί να φύγετε από τον χώρο.

Ήξερα ότι αυτό δεν ήταν σωστό, αλλά το έκανα έτσι κι αλλιώς.

Πούλησα την ψυχή μου αλλά δεν την χρησιμοποιούσα έτσι και αλλιώς.

Quelle: Gumiho, glavkos, ggia


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

allios, alliws

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15