όρεξις  

  • Sehnsucht
    upvotedownvote
  • verlangen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Hλιάδης, «δύο γεροντάκια που περνούν τυχαία από την σκηνή τους έρχεται η όρεξις να ιδούν τα πρόσωπά των αποθανατισμένα. Bεβαιούν ότι ημπορούν να παίξουν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

oreksis


Deutsche Synonyme zu: όρεξις

Sehnsucht Begierde Begehren Verlangen Sehnen Drang Bedarf Bedürfnis Gier Wunsch Durst Wunschtraum Herzenswunsch Herzensbedürfnis Herzensangelegenheit Herzenssache innigster Wunsch (auf etwas) pochen (auf etwas) beharren fordern (sich etwas) ausbedingen (auf etwas) bestehen insistieren (auf etwas) dringen (etwas) reklamieren einfordern abverlangen (sich auf etwas) kaprizieren (auf etwas) drängen (sich auf etwas) versteifen Forderung stellen anmahnen beanspruchen anfordern abfordern postulieren Anspruch erheben (auf) Hang Lust Neigung Geneigtheit Affinität Tendenz Anziehung erbitten (sich) ausbitten gebieten voraussetzen benötigen bedürfen erfordern bedingen nötig haben erheischen beantragen einverlangen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15