{το}  ψώνιο Subst.  [psonio, pswnio]

{die}    Subst.
(0)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu ψώνιο

ψώνιο mittelgriechisch ψώνι(ν) Koine-Griechisch ὀψώνιον altgriechisch ὀψώνης ὄψον + ὠνέομαι


GriechischDeutsch
Τα δυνητικά προβλήματα καλύπτουν ευρύ φάσμα: Ιδιώτες μπορεί να εμπλακούν σε ατύχημα ενώ βρίσκονται σε διακοπές ή κάνουν ένα ταξίδι για ψώνια στο εξωτερικό, ή μπορεί να αγοράσουν αγαθά που αποδεικνύονται στη συνέχεια ελαττωματικά ή επικίνδυνα.Darüber hinaus entstehen Kosten durch die Inanspruchnahme von Übersetzern und Dolmetschern und durch die Anreise der Streitparteien, Zeugen, Rechtsanwälte usw. In diesem Zusammenhang können Fragen verschiedenster Art aufgeworfen werden: Reisende können im Urlaub oder beim Einkauf im Ausland in einen Unfall verwickelt werden oder Waren kaufen, die sich im Nachhinein als mangelhaft oder gefährlich erweisen.

Übersetzung bestätigt

Η ανάπτυξη και χρήση τέτοιων δικτυακών τόπων μπορεί να δώσει ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες ότι οι κυβερνήσεις λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για να τους βοηθήσουν να εξοικονομήσουν χρήματα στα καθημερινά ή εβδομαδιαία ψώνια τους.Die Entwicklung und Nutzung solcher Websites kann für die Bürger eine starke Signalwirkung haben, indem sie zeigen, dass die Regierungen konkrete Maßnahmen ergreifen, um den Bürgern Einsparungen beim täglichen oder wöchentlichen Einkauf zu ermöglichen.

Übersetzung bestätigt

Η πλειονότητα των καταναλωτών δεν προτίθεται να διαθέσει το χρόνο που απαιτούν τα ψώνια στη λαϊκή αγορά.Die meisten Verbraucher sind nicht bereit, die notwendige Zeit für den Einkauf auf dem Markt zu investieren.

Übersetzung bestätigt

Οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι δύσπιστοι όσον αφορά τα ηλεκτρονικά ψώνια, καθώς λιγότερο από το 2% των λιανικών πωλήσεων γίνεται επί γραμμής.Die Verbraucher haben nach wie vor Vorbehalte gegen Online-Einkäufe, so dass ihr Anteil an den Umsätzen im Einzelhandel nur 2 % ausmacht.

Übersetzung bestätigt

Κατά την αναμονή στα αεροδρόμια ή κατά τη διάρκεια των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, τα ψώνια είναι μία από τις κύριες δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να επιδοθούν οι ταξιδιώτες για να περάσουν την ώρα τους, πράγμα που μάλλον θα εξακολουθήσει να ισχύει και μετά την κατάργηση των πωλήσεων αφορολόγητων ειδών.Für die meisten Reisenden stellt der Duty–free–Einkauf nur eine zusätzliche “Attraktion” dar, denn während der Wartezeit auf einem Flughafen oder während der Überfahrt auf einer Fähre ist der Einkaufsbummel der bevorzugte Zeitvertreib, und daran dürfte sich auch nach Abschaffung des abgabenfreien Warenverkaufs nichts ändern.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Besorgung
Einkauf
BeschaffungGriechische Definition zu ψώνιο

ψώνιο το [psóno] : 1.(πληθ.) ό,τι αγοράζει κανείς για ποικίλες καθημερινές ανάγκες (τροφής, ενδυμασίας κτλ.): Πηγαίνω / βγαίνω για ψώνια στην αγορά. Kάνω τα ψώνια μου, ψωνίζω. Tα καθημερινά ψώνια. Tο βράδυ γύρισε φορτωμένος με μια μεγάλη σακούλα ψώνια. Προσφέρθηκε να κουβαλήσει αυτός την τσάντα με τα ψώνια. Έχω να κάνω κτ. ψώνια. || (σπάν. στον εν.) Πάω να κάνω κανένα ψώνιο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback