χρησιμοποιώ  

  • benützen
    upvotedownvote
  • gebrauchen
    upvotedownvote
  • verwenden
    upvotedownvote

Beispielsätze

Μπορείς να με μάθεις να χρησιμοποιώ το πλυντήριο;

Το χρησιμοποιώ.

Quelle: hans_, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

chrisimopio, xrhsimopoiw


Deutsche Synonyme zu: χρησιμοποιώ

einsetzen benützen gebrauchen applizieren zum Einsatz bringen verwenden nutzen (sich) einer Sache bedienen (Betriebsart ...) fahren anwenden adhibieren handhaben (zu etwas) heranziehen deployen in Gebrauch nehmen greifen zu in die Hand nehmen nehmen aufbieten daransetzen mobilisieren daranwenden hineinstecken mobilmachen aktivieren in Bewegung setzen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15