χρειάζομαι Verb  [chriazome, xreiazomai]

  Verb
(307)
  Verb
(17)
nötig haben (ugs.)
(2)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu χρειάζομαι

χρειάζομαι spätgriechisch altgriechisch χρεία


GriechischDeutsch
Έτσι χρειάζομαι πράγματι τις καλές ευχές.Da kann ich Ihre guten Wünsche wirklich brauchen.

Übersetzung bestätigt

Αν συμφωνείτε με αυτό το αίσθημα, και αν συμφωνείτε ότι χρειαζόμαστε μία κρίσιμη μάζα από ενημερωμένους πολίτες, θα καταλάβετε ότι σας χρειάζομαι.Wenn Sie diesem Gefühl zustimmen, und zustimmen, dass wir eine kritische Masse informierter Bürger brauchen, dann werden Sie erkennen, dass ich Sie brauche.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Grammatik zu χρειάζομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
χρειάζομαιχρειαζόμαστε
χρειάζεσαιχρειάζεστε, χρειαζόσαστε
χρειάζεταιχρειάζονται
Imper
fekt
χρειαζόμουν(α)χρειαζόμαστε, χρειαζόμασταν
χρειαζόσουν(α)χρειαζόσαστε, χρειαζόσασταν
χρειαζόταν(ε)χρειάζονταν, χρειαζόντανε, χρειαζόντουσαν
Aoristχρειάστηκαχρειαστήκαμε
χρειάστηκεςχρειαστήκατε
χρειάστηκεχρειάστηκαν, χρειαστήκαν(ε)
Per
fekt
έχω χρειαστείέχουμε χρειαστεί
έχεις χρειαστείέχετε χρειαστεί
έχει χρειαστείέχουν χρειαστεί
Plu
per
fekt
είχα χρειαστείείχαμε χρειαστεί
είχες χρειαστείείχατε χρειαστεί
είχε χρειαστείείχαν χρειαστεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα χρειάζομαιθα χρειαζόμαστε
θα χρειάζεσαιθα χρειάζεστε, θα χρειαζόσαστε
θα χρειάζεταιθα χρειάζονται
Fut
ur
θα χρειαστώθα χρειαστούμε
θα χρειαστείςθα χρειαστείτε
θα χρειαστείθα χρειαστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω χρειαστείθα έχουμε χρειαστεί
θα έχεις χρειαστείθα έχετε χρειαστεί
θα έχει χρειαστείθα έχουν χρειαστεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να χρειάζομαινα χρειαζόμαστε
να χρειάζεσαινα χρειάζεστε, να χρειαζόσαστε
να χρειάζεταινα χρειάζονται
Aoristνα χρειαστώνα χρειαστούμε
να χρειαστείςνα χρειαστείτε
να χρειαστείνα χρειαστούν(ε)
Perfνα έχω χρειαστείνα έχουμε χρειαστεί
να έχεις χρειαστείνα έχετε χρειαστεί
να έχει χρειαστείνα έχουν χρειαστεί
Imper
ativ
Presχρειάζεστε
Aoristχρειάσουχρειαστείτε
Part
izip
Presχρειαζούμενος
Perf
InfinAoristχρειαστείGriechische Definition zu χρειάζομαι

χρειάζομαι [xriázome] .1β (χωρίς μππ.) : 1.θέλω κπ. ή κτ. που το θεωρώ απαραίτητο, έχω ανάγκη από κπ. ή από κτ· θέλω6: Σε χρειάζομαι, μη φεύγεις. χρειάζομαι δύο ώρες για να τελειώσω τη δουλειά. χρειάζομαι χρήματα για να ψωνίσω. Tο παιδί χρειάζεται στοργή. Tα λουλούδια χρειάζονται πότισμα. Ένα εργοστάσιο χρειάζεται εργάτες για να λειτουργήσει. || είμαι απαραίτητος, χρήσιμος: Aν δε χρειάζομαι, μπορώ να φύγω; Δε μου χρειάζεται η βοήθειά σου. Tα βιβλία αυτά δε χρειάζονται πια. (έκφρ.) αυτό μας χρειαζόταν τώρα!, όταν σε μια γενική αναταραχή παρουσιάζεται απρόβλεπτα μια δυσκολία ακό μα· ΣYN έκφρ. αυτό μας έλειπε τώρα! είναι ό,τι χρειάζεται, για κπ. ή κτ. που το(ν) θεωρούμε ιδιαίτερα κατάλληλο για κτ.: Aυτός ο άνθρωπος είναι ό,τι χρειάζεται για δημόσιες σχέσεις. Ένα μπάνιο στη θάλασσα είναι ό,τι χρειάζεται σήμερα. ΦΡ τα χρειάστηκα, φοβήθηκα πολύ: Όταν έπιασε φουρτούνα, τα χρειαστήκαμε όλοι στο καράβι. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback