χαιρετώ  Verb  [chereto, xairetw]

Ähnliche Bedeutung wie χαιρετώ


Beispielsätze χαιρετώ

... Ο Θεόφραστος Χαιρέτης ήταν Έλληνας έμπορος και επαναστάτης από την Κρήτη, ενεργός μεταξύ του 1841 και του 1862. Γεννήθηκε στην Κρήτη και ήταν γιος του ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze verabschieden

... Heute verabschieden wir einen unserer besten Mitarbeiter in den wohlverdienten Urlaub. ...

... Ich nehme an, dass sich das schöne Mädchen von dem schüchternen jungen Mann verabschieden wird. ...

... Tom macht sich Sorgen, ob er sich, ohne zu weinen, verabschieden können wird. ...

Quelle: al_ex_an_der, Tamy, brauchinet

Grammatik


ΧΑΙΡΕΤΩ
I greet
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
../xairetizo/index">χαιρετάω, χαιρετώχαιρετάμε, χαιρετούμεχαιρετιέμαιχαιρετιόμαστε
χαιρετάςχαιρετάτεχαιρετιέσαιχαιρετιέστε, χαιρετιόσαστε
χαιρετάει, χαιρετάχαιρετάν(ε), χαιρετούν(ε)χαιρετιέταιχαιρετιούνται, χαιρετιόνται
Imper
fekt
χαιρετούσα, χαιρέταγαχαιρετούσαμε, χαιρετάγαμεχαιρετιόμουν(α)χαιρετιόμαστε, χαιρετιόμασταν
χαιρετούσες, χαιρέταγεςχαιρετούσατε, χαιρετάγατεχαιρετιόσουν(α)χαιρετιόσαστε, χαιρετιόσασταν
χαιρετούσε, χαιρέταγεχαιρετούσαν(ε), χαιρέταγαν, χαιρετάγανεχαιρετιόταν(ε)χαιρετιόνταν(ε), χαιρετιούνταν, χαιρετιόντουσαν
Aoristχαιρέτησαχαιρετήσαμεχαιρετήθηκαχαιρετηθήκαμε
χαιρέτησεςχαιρετήσατεχαιρετήθηκεςχαιρετηθήκατε
χαιρέτησεχαιρέτησαν, χαιρετήσαν(ε)χαιρετήθηκεχαιρετήθηκαν, χαιρετηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω χαιρετήσειέχουμε χαιρετήσειέχω χαιρετηθείέχουμε χαιρετηθεί
έχεις χαιρετήσειέχετε χαιρετήσειέχεις χαιρετηθείέχετε χαιρετηθεί
έχει χαιρετήσειέχουν χαιρετήσειέχει χαιρετηθείέχουν χαιρετηθεί
Plu
perf
ekt
είχα χαιρετήσειείχαμε χαιρετήσειείχα χαιρετηθείείχαμε χαιρετηθεί
είχες χαιρετήσειείχατε χαιρετήσειείχες χαιρετηθείείχατε χαιρετηθεί
είχε χαιρετήσειείχαν χαιρετήσειείχε χαιρετηθείείχαν χαιρετηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα χαιρετάω, θα χαιρετώθα χαιρετάμε, θα χαιρετούμεθα χαιρετιέμαιθα χαιρετιόμαστε
θα χαιρετάςθα χαιρετάτεθα χαιρετιέσαιθα χαιρετιέστε, θα χαιρετιόσαστε
θα χαιρετάει, θα χαιρετάθα χαιρετάν(ε), θα χαιρετούν(ε)θα χαιρετιέταιθα χαιρετιούνται, θα χαιρετιόνται
Fut
ur
θα χαιρετήσωθα χαιρετήσουμε, θα χαιρετήσομεθα χαιρετηθώθα χαιρετηθούμε
θα χαιρετήσειςθα χαιρετήσετεθα χαιρετηθείςθα χαιρετηθείτε
θα χαιρετήσειθα χαιρετήσουν(ε)θα χαιρετηθείθα χαιρετηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω χαιρετήσειθα έχουμε χαιρετήσειθα έχω χαιρετηθείθα έχουμε χαιρετηθεί
θα έχεις χαιρετήσειθα έχετε χαιρετήσειθα έχεις χαιρετηθείθα έχετε χαιρετηθεί
θα έχει χαιρετήσειθα έχουν χαιρετήσειθα έχει χαιρετηθείθα έχουν χαιρετηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να χαιρετάω, να χαιρετώνα χαιρετάμε, να χαιρετούμενα χαιρετιέμαινα χαιρετιόμαστε
να χαιρετάςνα χαιρετάτενα χαιρετιέσαινα χαιρετιέστε, να χαιρετιόσαστε
να χαιρετάει, να χαιρετάνα χαιρετάν(ε), να χαιρετούν(ε)να χαιρετιέταινα χαιρετιούνται, να χαιρετιόνται
Aoristνα χαιρετήσωνα χαιρετήσουμε, να χαιρετήσομενα χαιρετηθώνα χαιρετηθούμε
να χαιρετήσειςνα χαιρετήσετενα χαιρετηθείςνα χαιρετηθείτε
να χαιρετήσεινα χαιρετήσουν(ε)να χαιρετηθείνα χαιρετηθούν(ε)
Perfνα έχω χαιρετήσεινα έχουμε χαιρετήσεινα έχω χαιρετηθείνα έχουμε χαιρετηθεί
να έχεις χαιρετήσεινα έχετε χαιρετησείνα έχεις χαιρετηθείνα έχετε χαιρετηθεί
να έχει χαιρετήσεινα έχουν χαιρετήσεινα έχει χαιρετηθείνα έχουν χαιρετηθεί
Imper
ativ
Presχαιρέτα, χαιρέταγεχαιρετάτεχαιρετιέστε
Aoristχαιρέτησε, χαιρέταχαιρετήστεχαιρετήσουχαιρετηθείτε
Part
izip
Presχαιρετώντας
Perfέχοντας χαιρετήσει
InfinAoristχαιρετήσειχαιρετηθεί


Griechische Definition zu χαιρετώ

χαιρετώ [xeretó] & -άω, -ιέμαι : 1.εκδηλώνω σε κπ. που συναντώ, με ορισμένες τυπικές εκφράσεις ή κινήσεις, τη φιλία μου, το σεβασμό μου κτλ.: Xαιρέτησε όλους τους καλεσμένους με χειραψία / διά χειραψίας. Tον συνάντησα στο δρόμο και με χαιρέτησε πολύ ψυχρά. Xαιρέτησε το λοχαγό του στρατιωτικά. Είναι μαλωμένοι και δε χαιρετιούνται. Xαιρέτα μου το Γιώργο, εκ μέρους μου. ΦΡ χαιρέτα μας τον πλάτανο*. || αποχαιρετώ: Mας χαιρέτησε και έφυγε, μας είπε αντίο. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu χαιρετώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15