χαιρετώ Verb  [chereto, xairetw]

verabschieden (fachspr.)
  Verb
(3)
  Verb
(3)
  Verb
(2)
  Verb
(1)

Etymologie zu χαιρετώ

χαιρετώ χαίρω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Grammatik zu χαιρετώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
χαιρετάω, χαιρετώχαιρετάμε, χαιρετούμεχαιρετιέμαιχαιρετιόμαστε
χαιρετάςχαιρετάτεχαιρετιέσαιχαιρετιέστε, χαιρετιόσαστε
χαιρετάει, χαιρετάχαιρετάν(ε), χαιρετούν(ε)χαιρετιέταιχαιρετιούνται, χαιρετιόνται
Imper
fekt
χαιρετούσα, χαιρέταγαχαιρετούσαμε, χαιρετάγαμεχαιρετιόμουν(α)χαιρετιόμαστε, χαιρετιόμασταν
χαιρετούσες, χαιρέταγεςχαιρετούσατε, χαιρετάγατεχαιρετιόσουν(α)χαιρετιόσαστε, χαιρετιόσασταν
χαιρετούσε, χαιρέταγεχαιρετούσαν(ε), χαιρέταγαν, χαιρετάγανεχαιρετιόταν(ε)χαιρετιόνταν(ε), χαιρετιούνταν, χαιρετιόντουσαν
Aoristχαιρέτησαχαιρετήσαμεχαιρετήθηκαχαιρετηθήκαμε
χαιρέτησεςχαιρετήσατεχαιρετήθηκεςχαιρετηθήκατε
χαιρέτησεχαιρέτησαν, χαιρετήσαν(ε)χαιρετήθηκεχαιρετήθηκαν, χαιρετηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω χαιρετήσειέχουμε χαιρετήσειέχω χαιρετηθείέχουμε χαιρετηθεί
έχεις χαιρετήσειέχετε χαιρετήσειέχεις χαιρετηθείέχετε χαιρετηθεί
έχει χαιρετήσειέχουν χαιρετήσειέχει χαιρετηθείέχουν χαιρετηθεί
Plu
perf
ekt
είχα χαιρετήσειείχαμε χαιρετήσειείχα χαιρετηθείείχαμε χαιρετηθεί
είχες χαιρετήσειείχατε χαιρετήσειείχες χαιρετηθείείχατε χαιρετηθεί
είχε χαιρετήσειείχαν χαιρετήσειείχε χαιρετηθείείχαν χαιρετηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα χαιρετάω, θα χαιρετώθα χαιρετάμε, θα χαιρετούμεθα χαιρετιέμαιθα χαιρετιόμαστε
θα χαιρετάςθα χαιρετάτεθα χαιρετιέσαιθα χαιρετιέστε, θα χαιρετιόσαστε
θα χαιρετάει, θα χαιρετάθα χαιρετάν(ε), θα χαιρετούν(ε)θα χαιρετιέταιθα χαιρετιούνται, θα χαιρετιόνται
Fut
ur
θα χαιρετήσωθα χαιρετήσουμε, θα χαιρετήσομεθα χαιρετηθώθα χαιρετηθούμε
θα χαιρετήσειςθα χαιρετήσετεθα χαιρετηθείςθα χαιρετηθείτε
θα χαιρετήσειθα χαιρετήσουν(ε)θα χαιρετηθείθα χαιρετηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω χαιρετήσειθα έχουμε χαιρετήσειθα έχω χαιρετηθείθα έχουμε χαιρετηθεί
θα έχεις χαιρετήσειθα έχετε χαιρετήσειθα έχεις χαιρετηθείθα έχετε χαιρετηθεί
θα έχει χαιρετήσειθα έχουν χαιρετήσειθα έχει χαιρετηθείθα έχουν χαιρετηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να χαιρετάω, να χαιρετώνα χαιρετάμε, να χαιρετούμενα χαιρετιέμαινα χαιρετιόμαστε
να χαιρετάςνα χαιρετάτενα χαιρετιέσαινα χαιρετιέστε, να χαιρετιόσαστε
να χαιρετάει, να χαιρετάνα χαιρετάν(ε), να χαιρετούν(ε)να χαιρετιέταινα χαιρετιούνται, να χαιρετιόνται
Aoristνα χαιρετήσωνα χαιρετήσουμε, να χαιρετήσομενα χαιρετηθώνα χαιρετηθούμε
να χαιρετήσειςνα χαιρετήσετενα χαιρετηθείςνα χαιρετηθείτε
να χαιρετήσεινα χαιρετήσουν(ε)να χαιρετηθείνα χαιρετηθούν(ε)
Perfνα έχω χαιρετήσεινα έχουμε χαιρετήσεινα έχω χαιρετηθείνα έχουμε χαιρετηθεί
να έχεις χαιρετήσεινα έχετε χαιρετησείνα έχεις χαιρετηθείνα έχετε χαιρετηθεί
να έχει χαιρετήσεινα έχουν χαιρετήσεινα έχει χαιρετηθείνα έχουν χαιρετηθεί
Imper
ativ
Presχαιρέτα, χαιρέταγεχαιρετάτεχαιρετιέστε
Aoristχαιρέτησε, χαιρέταχαιρετήστεχαιρετήσουχαιρετηθείτε
Part
izip
Presχαιρετώντας
Perfέχοντας χαιρετήσει
InfinAoristχαιρετήσειχαιρετηθείGriechische Definition zu χαιρετώ

χαιρετώ [xeretó] & -άω, -ιέμαι : 1.εκδηλώνω σε κπ. που συναντώ, με ορισμένες τυπικές εκφράσεις ή κινήσεις, τη φιλία μου, το σεβασμό μου κτλ.: Xαιρέτησε όλους τους καλεσμένους με χειραψία / διά χειραψίας. Tον συνάντησα στο δρόμο και με χαιρέτησε πολύ ψυχρά. Xαιρέτησε το λοχαγό του στρατιωτικά. Είναι μαλωμένοι και δε χαιρετιούνται. Xαιρέτα μου το Γιώργο, εκ μέρους μου. ΦΡ χαιρέτα μας τον πλάτανο*. || αποχαιρετώ: Mας χαιρέτησε και έφυγε, μας είπε αντίο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback