φυτρώνω Verb  [fitrono, fytrwnw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu φυτρώνω

φυτρώνω φύτρα


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
βλασταίνω
φύομαι
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu φυτρώνω

φυτρώνω [fitróno] Ρ1α μππ. φυτρωμένος : 1. (για φυτά) βγάζω ρίζες, βλαστό· βλασταίνω, φύομαι: Tο σιτάρι / το καλαμπόκι / το χόρτο άρχισε να φυτρώνει. ΦΡ φυτρώνει (κάποιος) εκεί που δεν τον σπέρνουν, επεμβαίνει, ανακατεύεται απρόσκλητος σε υποθέσεις που δεν τον αφορούν. ΠAΡ Όπου πατήσει, χορτάρι δε φυτρώνει, για κπ. που η παρουσία του ή η δράση του προξενεί μεγάλες ζημιές, καταστροφές. || Tα κρεμμύδια / οι πατάτες φύτρωσαν, έβγαλαν φύτρα μένοντας για καιρό αχρησιμοποίητα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback