φυτρώνω  

  • keimen
    upvotedownvote
  • sprießen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Φύση: από το αρχαιοελληνικό φύω φυτρώνω, θεριεύω, αναπτύσσομαι. Πολλές φορές η εστίαση στο φυσικό περιβάλλον ως μία συνολική έννοια γίνεται εφικτή με ...

... (αναλα-μ-βάνω) Η λέξη δημιουργήθηκε από το αρχαιοελληνικό προσφύω/προσφύομαι «φυτρώνω πάνω σε κάτι, προσκολλώμαι», και ως γλωσσολογικός όρος αποτελεί μεταφραστικό ...

... Δονούσας. Θεωρείται πως πήρε την ονομασία του από τον βολβό «σκούλο», που φυτρώνει στις πλαγιές του και γίνεται τουρσί. Διοικητικά, ανήκει στη Δημοτική Ενότητα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

fitrono, fytrwnw


Deutsche Synonyme zu: φυτρώνω

aufkeimen sprießen hervorwachsen keimen auskeimen aus der Erde kommen aus dem Boden wachsen (sich) vorwagen hervorkommen anfangen zu wachsen aufgehen auflaufen Keime bilden Keime treiben ausbrechen hervorbrechen losbrechen herausbrechen entbrennen (Streit) (sich) entzünden (auch übertragen: Streit .. an) (sich) lösen hervorschießen herausschießen heraussprudeln (sich) entladen aufwachsen groß werden heranwachsen wachsen Triebe bilden hervorsprießen Triebe ansetzen ausschlagen treiben austreiben

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15