φράζω Verb  [frazo, frazw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu φράζω

φράζω mittelgriechisch φράζω altgriechisch φράσσω και φράττω με μεταπλασμό κατά το έσταξα - στάζω.[1] Διαφορετική η ρίζα του αρχαιοελληνικού φράζω. Δεν σχετίζονται ετυμολογικά οι λέξεις φράξια, φρακάρω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
εμφράσσω (λόγιο)
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu φράζω


AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φράζωφράζουμε, φράζομεφράζομαιφραζόμαστε
φράζειςφράζετεφράζεσαιφράζεστε, φραζόσαστε
φράζειφράζουν(ε)φράζεταιφράζονται
Imper
fekt
έφραζαφράζαμεφραζόμουν(α)φραζόμαστε, φραζόμασταν
έφραζεςφράζατεφραζόσουν(α)φραζόσαστε, φραζόσασταν
έφραζεέφραζαν, φράζαν(ε)φραζόταν(ε)φράζονταν, φραζόντανε, φραζόντουσαν
Aoristέφραξαφράξαμεφράχτηκαφραχτήκαμε
έφραξεςφράξατεφράχτηκεςφραχτήκατε
έφραξεέφραξαν, φράξαν(ε)φράχτηκεφράχτηκαν, φραχτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω φράξει
έχω φραγμένο
έχουμε φράξει
έχουμε φραγμένο
έχω φραχτεί
είμαι φραγμένος, -η
έχουμε φραχτεί
είμαστε φραγμένοι, -ες
έχεις φράξει
έχεις φραγμένο
έχετε φράξει
έχετε φραγμένο
έχεις φραχτεί
είσαι φραγμένος, -η
έχετε φραχτεί
είστε φραγμένοι, -ες
έχει φράξει
έχει φραγμένο
έχουν φράξει
έχουν φραγμένο
έχει φραχτεί
είναι φραγμένος, -η, -ο
έχουν φραχτεί
είναι φραγμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα φράξει
είχα φραγμένο
είχαμε φράξει
είχαμε φραγμένο
είχα φραχτεί
ήμουν φραγμένος, -η
είχαμε φραχτεί
ήμαστε φραγμένοι, -ες
είχες φράξει
είχες φραγμένο
είχατε φράξει
είχατε φραγμένο
είχες φραχτεί
ήσουν φραγμένος, -η
είχατε φραχτεί
ήσαστε φραγμένοι, -ες
είχε φράξει
είχε φραγμένο
είχαν φράξει
είχαν φραγμένο
είχε φραχτεί
ήταν φραγμένος, -η, -ο
είχαν φραχτεί
ήταν φραγμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φράζωθα φράζουμε, θα φράζομεθα φράζομαιθα φραζόμαστε
θα φράζειςθα φράζετεθα φράζεσαιθα φράζεστε, θα φραζόσατε
θα φράζειθα φράζουν(ε)θα φράζεταιθα φράζονται
Fut
ur
θα φράξωθα φράξουμε, θα φράξομεθα φραχτώθα φραχτούμε
θα φράξειςθα φράξετεθα φραχτείςθα φραχτείτε
θα φράξειθα φράξουν(ε)θα φραχτείθα φραχτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω φράξει
θα έχω φραγμένο
θα έχουμε φράξει
θα έχουμε φραγμένο
θα έχω φραχτεί
θα είμαι φραγμένος, -η
θα έχουμε φραχτεί
θα είμαστε φραγμένοι, -ες
θα έχεις φράξει
θα έχεις φραγμένο
θα έχετε φράξει
θα έχετε φραγμένο
θα έχεις φραχτεί
θα είσαι φραγμένος, -η
θα έχετε φραχτεί
θα είστε φραγμένοι, -ες
θα έχει φράξει
θα έχει φραγμένο
θα έχουν φράξει
θα έχουν φραγμένο
θα έχει φραχτεί
θα είναι φραγμένος, -η, -ο
θα έχουν φραχτεί
θα είναι φραγμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φράζωνα φράζουμε, να φράζομενα φράζομαινα φραζόμαστε
να φράζειςνα φράζετενα φράζεσαινα φράζεστε
να φραζόσαστε
να φράζεινα φράζουν(ε)να φράζεταινα φράζονται
Aoristνα φράξωνα φράξουμε, να φράξομενα φραχτώνα φραχτούμε
να φράξειςνα φράξετενα φραχτείςνα φραχτείτε
να φράξεινα φράξουννα φραχτείνα φραχτούν(ε)
Perfνα έχω φράξει
να έχω φραγμένο
να έχουμε φράξει
να έχουμε φραγμένο
να έχω φραχτεί
να είμαι φραγμένος, -η
να έχουμε φραχτεί
να είμαστε φραγμένοι, -ες
να έχεις φράξει
να έχεις φραγμένο
να έχετε φράξει
να έχετε φραγμένο
να έχεις φραχτεί
να είσαι φραγμένος, -η
να έχετε φραχτεί
να είστε φραγμένοι, -ες
να έχει φράξει
να έχει φραγμένο
να έχουν φράξει
να έχουν φραγμένο
να έχει φραχτεί
να είναι φραγμένος, -η, -ο
να έχουν φραχτεί
να είναι φραγμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presφράζεφράζετεφράζεστε
Aoristφράξεφράξτε, φράχτεφράξουφραχτείτε
Part
izip
Presφράζοντας
Perfέχοντας φράξει, έχοντας φραγμένοφραγμένος, -η, -οφραγμένοι, -ες, -α
InfinAoristφράξειφραχτεί

Griechische Definition zu φράζω

φράζω [frázo] -ομαι : 1. κλείνω με φράχτη μια έκταση, ένα χώρο (για να τον οριοθετήσω, να τον προφυλάξω, να τον ασφαλίσω): Έφραξαν το χωράφι με σύρματα και πασσάλους. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback