τροποποίηση  

  • Abänderung
    upvotedownvote
  • Änderung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Η κάθε παραμικρή τροποποίηση πρέπει να τεκμηριωθεί λεπτομερώς.

Quelle: mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

tropopiisi, tropopoihsh


Deutsche Synonyme zu: τροποποίηση

Änderung Korrektur Abänderung Modifizierung Modifikation Umarbeitung Durchsicht Revision Veränderung Redigieren Wechsel Umbruch Wandel Verwerfung

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15