σφοδρός -ή -ό Adj.  [sfodros -i -o, sfothros -i -o, sfodros -h -o]

heftig (ugs.)
  Adj.
(1)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Πάντα είμαι σφοδρός με τους ψεύτες.Ich bin immer heftig mit Lügnern.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

  • σφοδρός (maskulin)
  • σφοδρή (feminin)
  • σφοδρό (neutrum)


Griechische Definition zu σφοδρός -ή -ό

σφοδρός -ή -ό [sfoδrós] : που τον χαρακτηρίζει υπερβολική ένταση, κυρίως για φυσικά ή ψυχικά φαινόμενα ή για ανθρώπινες εκδηλώσεις: Επικρατεί σφοδρή θαλασσοταραχή. Πνέουν σφοδροί άνεμοι. Σφοδρή επιθυμία. Σφοδρά πάθη. || Ο Iουλιανός υπήρξε σφοδρός -ή -ό πολέμιος του χριστιανισμού, πολύ σκληρός. σφοδρά ΕΠIΡΡ.

[λόγ. < αρχ. σφοδρός]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback