{η}  συστολή Subst.  [sistoli, systolh]

{die}    Subst.
(3)
(0)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu συστολή

συστολή Koine-Griechisch συστολή altgriechisch συστέλλω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu συστολή

συστολή η [sistolí] : 1.ANT διαστολή. α. (φυσ.) η μείωση του όγκου ενός σώματος, όταν μειώνεται η θερμοκρασία του. β. (φυσιολ.) περιορισμός των διαστάσεων ενός οργάνου του σώματος υπό την επίδραση κάποιου ερεθίσματος: Συστολές της καρδιάς, συσταλτικές κινήσεις με τις οποίες μειώνεται η χωρητικότητα των κοιλιών και των κόλπων της καρδιάς με συνέπεια να εξωθείται το αίμα στα αγγεία. Έκτακτη συστολή, συστολή της καρδιάς, ανάμεσα σε δύο φυσιολογικές. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback