συνολικός -ή -ό Adj.  [sinolikos -i -o, synolikos -h -o]

(20)
  Adj.
(2)

GriechischDeutsch
Ο συνολικός συντελεστής πιστωτικών ενισχύσεων.anzuwendender Gesamt-CEF

Übersetzung bestätigt

Το AFS επιτρέπεται μόνον σε συνδυασμό με την εγκατάσταση διάταξης(-εων) καθαρισμού προβολέων σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 45 [19] για αυτές τουλάχιστον τις μονάδες φωτισμού, οι οποίες επισημαίνονται στο σημείο 9.3. του εντύπου κοινοποίησης που συμμορφώνονται με το υπόδειγμα στο παράρτημα 1 του κανονισμού αριθ. 123, εάν ο συνολικός στόχος της φωτεινής ροής των πηγών φωτός υπερβαίνει ανά πλευρά τα 2000 lm και συμβάλλουν στην κατηγορία C (βασικής) δέσμης διασταύρωσης.Beträgt der Gesamt-Solllichtstrom der an der Erzeugung des Abblendlichts der Klasse C (Hauptabblendlicht) beteiligten Lichtquellen mehr als 2000 lm je Fahrzeugseite, so muss mindestens an den unter Ziffer 9.3 der Mitteilung nach Anhang 1 der Regelung Nr. 123 angegebenen Leuchteneinheiten eine Scheinwerferreinigungsanlage nach der Regelung Nr. 45 [19] installiert sein.6.22.9.2.

Übersetzung bestätigt

Το AFS επιτρέπεται μόνον σε συνδυασμό με την εγκατάσταση διάταξης(-εων) καθαρισμού προβολέων σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 45 [23] για αυτές τουλάχιστον τις μονάδες φωτισμού, οι οποίες επισημαίνονται στο σημείο 9.3. του εντύπου κοινοποίησης που συμμορφώνονται με το υπόδειγμα στο παράρτημα 1 του κανονισμού αριθ. 123, εάν ο συνολικός στόχος της φωτεινής ροής των πηγών φωτός υπερβαίνει ανά πλευρά τα 2000 lm και συμβάλλουν στην κατηγορία C (βασικής) δέσμης διασταύρωσης.Beträgt der Gesamt-Solllichtstrom der an der Erzeugung des Abblendlichts der Klasse C (Hauptabblendlicht) beteiligten Lichtquellen mehr als 2000 lm je Fahrzeugseite, so muss mindestens an den unter Ziffer 9.3 der Mitteilung nach Anhang 1 der Regelung Nr. 123 angegebenen Leuchteneinheiten eine Scheinwerferreinigungsanlage nach der Regelung Nr. 45 [23] installiert sein.6.22.9.2.

Übersetzung bestätigt

2.5 Για την ΕΟΚΕ ο συνολικός απολογισμός είναι ανεπαρκής.2.5 Nach Auffassung des Europäischen Wirtschaftsund Sozialausschusses (EWSA) ist die Gesamt­bilanz nicht zufrieden stellend.

Übersetzung bestätigt

3.5 Για την ΕΟΚΕ ο συνολικός απολογισμός είναι ανεπαρκής.3.5 Nach Auffassung des Europäischen Wirtschaftsund Sozialausschusses (EWSA) ist die Gesamt­bilanz nicht zufrieden stellend.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • συνολικός (maskulin)
  • συνολική (feminin)
  • συνολικό (neutrum)


Griechische Definition zu συνολικός -ή -ό

συνολικός -ή -ό [sinodivkós] : 1.που υπολογίζεται ως σύνολο και όχι τμηματικά ή μερικά· ολικός: συνολικός -ή -ό λογαριασμός. Συνολικό ποσό / κέρδος. Ο συνολικός -ή -ό αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback